Hiszpański/Wstęp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Hiszpański jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Co dzień mówi nim ponad 350 milionów ludzi, zaś kolejne 70 milionów używa go jako drugiego języka.

Mówiąc o języku hiszpańskim, zwykle mamy na myśli język kastylijski (castellano), który jest najczęściej używanym w Hiszpanii i na całym świecie dialektem. Inne języki używane na terenie Hiszpanii to kataloński, galicyjski, czy też oksytański.

W wielu krajach, zwłaszcza w Ameryce Południowej, do kastylijskiego (hiszpańskiego) zostały włączone liczne słowa pochodzące z języków rdzennych mieszkańców tych terenów.