IRC/Dodatkowe serwisy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< IRC

Serwisami nazywa się w sieciach IRC specjalne, dodatkowe usługi, które umożliwiają między innymi rejestrowanie i nadzorowanie kanałów bez potrzeby stawiania botów, rejestrowanie własnego nicka, zostawianie komunikatów innym zarejestrowanym użytkownikom, pozyskiwanie pomocy i wiele innych rzeczy.

Serwisy, zwłaszcza nadzorujące kanały, często są mylone z botami, gdyż z punktu widzenia użytkownika zachowują się one podobnie jak boty. Podobieństwo to jest jednak pozorne, gdyż serwisy nie łączą się jak klienty z serwerem, lecz działają bezpośrednio na nim. Niektóre IRCd (oprogramowanie serwerów) mają serwisy wbudowane bezpośrednio w ich kod, z kolei inne współpracują z niezależnymi modułami serwisowymi pracującymi jako oddzielne procesy. Do najbardziej znanych tego rodzaju pakietów należą: Anope, srvx, Atheme, hybserv, Epona i IRC Services 5.

X Undernetu[edytuj]

Pierwszą siecią z zaimplentowanym serwisem był Undernet, gdzie w oprogramowanie ircu włączono integralnie usługę o nazwie X. X jest rodzajem "pseudobota", który jest stale obecny w sieci i który posiada uprawnienia ircopa.

W odróżnieniu od innych tego rodzaju serwisów, X służy tylko do rejestracji i ochrony kanału i nie można za jego pomocą rejestrować nicka. Zamiast tego, aby zacząć korzystać z X, trzeba się zarejestrować na specjalnej stronie CService (http://cservice.undernet.org/) i następnie używać tego username w trakcie logowania do Undernetu. W trakcie rejestracji trzeba podać wiele danych osobowych (łącznie z adresem zamieszkania i numerem telefonicznym) co służy wykluczeniu możliwości wielokrotnego rejestrowania. Aby użyć X do rejestracji kanału i jego pilnowania, trzeba najpierw samemu założyć ten kanał i przez minimum 100 dn go utrzymywać i znaleźć po tym czasie 10 innych zarejestrowanych osób, które poprą "oficjalne" ustanowienie danego kanału. Ustanowienie to jest możliwe po złożeniu specjalnego "podania" w CService, które jest rozpatrywane przez Channel Service Committee, po którego zgodzie dopiero można zacząć zarządzać kanałem za pomocą serwisu X. Jeden zarejestrowany użytkownik może zarejestrować tylko jeden kanał. Channel Service Committee jest raz do roku wybierany przez wszystkich zarejestrowanych użytkowników Undernetu.

Serwis X można obsługiwać z poziomu IRC poprzez wysyłanie odpowiednich komend przez /msg lub poza IRC poprzez stronę CService. Osoba która zarejestrowała kanał, dostaje automatycznie najwyższy poziom uprawnień tzw. 500 (Menedżer kanału) i następnie może według własnego uznania przydzielać innym użytkownikom kanału różne, niższe poziomy uprawnień: 450 (Zaufany Administrator Kanału), 400 (Administrator Listy Accessów), 200, (Operator Listy Userów), 100 (Operator Kanału), 75 (Nowy Operator Kanału), 50 (Regularny uczestnik kanału), 1 (początkujący uczestnik kanału), 0 (wszyscy pozostali).

W zależności od poziomu uprawnień uczestnicy kanału mają dostęp do określonego zestawu komend X. 1 i 50 mogą w zasadzie tylko wykonać komendy, dzięki którym uzyskują pewne informacje o kanale i jego użytkownikach:

/msg X STATUS #kanał
wyświetli szereg informacji o danym kanale
/msg X SHOWCOMMANDS #kanał
pokaże listę komend, do których jesteśmy na danym kanale uprawnieni
/msg X ACCESS #kanał -min 75
pokaże listę użytkowników, którzy mają poziom minimum 75.

Użytkownik mający poziom 75 uzyskuje możliwość wykopywania z kanału i zmiany topica:

/msg KICK #kanał nick
/msg TOPIC #kanał tekst nowego topicu

Użytkownicy poziomu 100 otrzymują prawo do stosowania komend umożliwiających bezpośrednie zarządzanie kanałem. Są to m.in:

/msg X OP #kanał nick1, nick2, nick3
nadanie statusu opa na na danym kanale określonym użytkownikom
/msg X DEOP #kanał nick1, nick2, nick3
zabiera opa
/msg X BAN #kanał klucz powód czas
zakłada bana na określony czas z określonego powodu użytkownikowi spełniającemu określony klucz wyszukiwania
/msg X UNBAN #kanał klucz
zdejmuje bana.

Użytkownicy poziomu 200 i 400 uzyskują możliwość nadawania i zmieniania innym statusu niższego od własnego przy pomocy komendy:

/msg X ADDUSER #kanał nick poziom
rejestracja i nadanie określonego poziomu użytkownikowi
/msg X MODINFO #kanał Access nick poziom
zmiana poziomu danego użytkownika.

Użytkownicy poziomu 450 uzyskują możliwość przywoływania i wycofywania X-a z kanału:

/msg X JOIN #kanał
przywołanie X-a na dany kanał
/msg X PART #kanał
wycofanie X-a z kanału.

Dzięku temu, że X ma status IRCopa, kanałem można sterować, gdy X nie "siedzi" na kanale - użytkownicy są wtedy opowani, deopowani, wykopywani i banowani w sposób sprawiający wrażenie jakby to robił sam serwer IRC. Trwanie Xa "na posterunku" powoduje jednak, że kanał cały czas istnieje, nawet wtedy, gdy wszyscy go akurat opuścili.

Wreszcie użytkownicy poziomu 500 mają pełen dostęp do komendy "SET", która umożliwia zmianę konfiguracji kanału na X. Np:

/msg X SET #kanał StrictOp ON
powoduje, że status opa na kanale mogą mieć tylko użytkownicy posiadający na X-ie 50 lub wyżej, pozostałym, gdy go przypadkiem dostaną X automatycznie go odbierze.

Komenda SET posiada dziesiątki opcji, które można poznawać stopniowo w miarę potrzeb. Zawsze można też je wyświetlić przy pomocy komendy:

/msg X HELP SET

Najczęściej spotykany schemat serwisowy[edytuj]

Pionierski system serwisowy Undernetu jest przez wiele osób uważany za nadmiernie sformalizowany i trudny do praktycznego stosowania. Stanowił on jednak rodzaj wzorca dla późniejszych serwisów działających w innych sieciach. Najczęściej spotykany obecnie system serwisowy wywodzi się tego, który opracowano dla sieci DALnet. Systemy serwisowe są czasem wbudowane bezpośrednio w kod serwera (np: DALnetowy bahamut i hyperion działający we freenode) lub działają w postaci osobnego pakietu (Anope, srvx, Atheme, hybserv, Epona, IRC Services 5). Jakkolwiek systemy te różnią się w niektórych szczegółach, ich ogólny schemat jest w zasadzie bardzo zbliżony.

Na schemat ten składają się zawsze minimum 2 pseudoboty:

 • NickServ - służący do rejestrowania nicków
 • ChanServ - działający z grubsza tak jak Undernetowy X, tylko bez konieczności przechodzenia przez biurokratyczny proces rejestrowania nowego kanału; na ogół przy pomocy ChanServu można po prostu zarejestrować każdy kanał, którego nikt wcześniej jeszcze nie zarejestrował.

Oprócz tego, w niektórych wersjach tego rodzaju serwisów dostępne są też:

 • MemoServ - służący do zostawiania powiadomień dla innych
 • StatServ - gromadzi i udostępnia rozmaite statystyki na temat kanału, serwera i całej sieci
 • SeenServ - gromadzi informacje o tym, kiedy dany nick ostatni raz był na serwerze, danym kanale i kiedy ostatni raz się odezwał
 • HelpServ - system pomocy dla początkujących
 • OperServ - wsparcie dla IRCopów, niedostępne dla innych użytkowników
 • BotServ - umożliwiający rejestrowanie prywatnych botów stawianych na kanale.
Uwagi techniczne
Aby się zorientować, z jaką wersją serwisu ma się do czynienia w danej sieci, najprościej jest użyć komendy /msg HelpServ HELP; oprócz tego zwykle każdy z psuedobotów ma swój własny system pomocy, który można zobaczyć przy pomocy komendy /msg bot HELP gdzie pod "bot" należy wstawić nazwę danego pseudobota. Komenda /msg bot HELP komenda wyświetla szczegółową informacje o danej komendzie. Dla ułatwienia pracy z pseudobotem najlepiej jest użyć komendy /query bot i następnie "rozmawiać" z nim w osobnym oknie. Wówczas można w podanych poniżej przykładach komend pominąć ich część "/msg bot".

Instrukcja obsługi serwisów freenode[edytuj]

Ze względu na to, że liczba komend obsługiwanych przez wszystkie te serwisy jest zawrotna i różna dla różnych odmian pakietów serwisowych, zapoznamy się z jego działaniem na przykładzie sieci freenode (http://freenode.net/irc_servers.shtml).

NickServ[edytuj]

Zaczynamy od zarejestrowania się w NickServie, bez czego nie będziemy mogli dalej działać. Robi się to komendą:

/msg NickServ REGISTER hasło - gdzie hasło = jakieś wybrane przez nas hasło.

Później można (ale nie trzeba koniecznie) umieścić w NameServie rozmaite informacje o sobie przy pomocy komendy "SET". Np:

/msg NickServ SET EMAIL adres@e-mail

możemy umieścić kontaktowy e-mail, który będzie widoczny, gdy ktoś wykona komendę:

/msg NickServ INFO nick

Gdy użyjemy komendy:

/msg NickServ SET SECURE ON w połączeniu z /msg NickServ SET KILL ON

użytkownik, który pod Twoją nieobecność pojawi się z Twoim nickiem w sieci, zostanie ostrzeżony przez NickServa, że nick jest zarejestrowany i gdy w przeciągu minuty nie zmieni nicka na jakiś inny zostanie odłączony od sieci. Trzeba pamiętać, że gdy sam/sama będziesz się logował/a do sieci, będziesz musiał/a zarejestrować się w NickServie i będziesz mieć na to również tylko minutę. Rejestrowanie wykonuje sie komendą:

/msg NickServ IDENTIFY hasło gdzie hasło = wybrane przez ciebie wcześniej hasło.

Gdy zrezygnujesz z ustawienia "KILL ON", NickServ będzie tylko ostrzegał użytkownika stosującego twój nick, że jest on zarejestrowany, ale nie będzie go usuwał z serwera. W momencie, gdy ty zalogujesz się na serwer i będziesz chciał/a odzyskać swój nick, będziesz mógł/mogła to zrobić przy pomocy komendy:

/msg NickServ RECOVER nick hasło

co da "złodziejowi" nicka minutę na zmianę hasła, albo zostanie on/ona odłączony/a od serwera.

Pozostałe komendy NickServa

ACCESS nick adres albo klucz - modyfikuje listę adresów (lub ich kluczy), z której będziemy automatycznie rozpoznawani jako zarejestrowany użytkownik - po zdefiniowaniu "accessu", gdy będziesz działał/a spod adresu zgodnego z kluczem użytym w tej komendzie, nie będziesz musiał/a przy każdym logowaniu do sieci używać komendy IDENTIFY.
LIST klucz - wyświetla listę zarejestrowanych użytkowników spełniajacych kryteria podane w kluczu.
GHOST nick - usuwa naszego własnego "ducha" (zawieszoną sesję), jeśli po przypadkowym odłączeniu się od sieci zdarzyło nam się go zostawić na serwerze. Jest to przydatne, gdyż w momencie gdy "duch" ciągle jest na serwerze nie można działać spod własnego nicka, gdyż on go blokuje.
LINK nick1 nick2 - jeśli masz zarejestrowane dwa różne nicki, możesz w ten sposób je z sobą "połączyć" dzięki czemu będzie je można obsługiwać przy pomocy jednego hasła i będą miały one wspólne ustawienia tworzone komendą SET.
UNLINK - znosi wcześniej ustawione połączenie dwóch zarejestrowanych nicków.

ChanServ: rejestracja kanału[edytuj]

Gdy już załatwiłeś/aś sprawy z NickServem, możesz przystąpić do rejestracji nowego kanału. Najpierw jednak warto sprawdzić, czy ktoś wcześniej już nie zarejestrował kanału o tej samej nazwie. Najprościej jest to zrobić komendą:

/msg ChanServ INFO #kanał

Jeśli kanał jest zarejestrowany otrzymasz informację przez kogo i kiedy, oraz być może opis tego kanału. Jeśli nie jest, ChanServ odpowie:

The channel [#kanał] is not registered.

Aby zarejestrować kanał należy wykonać komendę:

/msg ChanServ REGISTER #kanał hasło

Aby później móc zarządzać kanałem trzeba przy każdym zalogowaniu się do sieci wykonać komendę:

/msg ChanServ IDENTIFY #kanał hasło

nawet jeśli wcześniej rozpoznał cię już NameServ. Jeśli kanał przestał być potrzebny można go wyrejestrować komendą:

/msg ChanServ DROP #kanał hasło

W większości sieci, w tym też w omawianym freenode, rejestrowanie kanału, z którego się nie będzie aktywnie korzystać jest niemile widziane. W wielu sieciach, kanał nieużywany przez określony czas (np. 120 dni w freenode) jest automatycznie wyrejestrowywany bez powiadamiania o tym fakcie jego właściciela. Po wyrejestrowaniu kanał może zarejestrować ktoś inny.

ChanServ: konfiguracja kanału[edytuj]

Kanał konfiguruje się za pomocą komendy SET, do której ma się dostęp, gdy jest się właścicielem danego kanału. Ogólna składnia komendy SET:

/msg ChanServ SET #kanał OPCJA parametr

Do najbardziej przydatnych opcji należy:

PASSWORD hasło - ustawia hasło potrzebne do potwierdzenia, że jest się właścicielem kanału.
SECURE ON - włącza ochronę kanału - zmiany trybów i innych ustawień kanału będą mogły dokonywać tylko osoby posiadające odpowiedni poziom uprawnień.
SECUREOPS ON - powoduje, że tylko użytkownicy z poziomem uprawnień cmdops (patrz następny podrozdział) będą mogli mieć opa na kanale - pozostałym ChanServ będzie go automatycznie odbierał.
TOPICLOCK ON - powoduje, że topic kanału będzie można zmieniać tylko przy pomocy ChanServa.
GUARD ON - powoduje, że ChanServ wchodzi na kanał i stale na nim "siedzi".
MLOCK ON - powoduje, że ChanServ nie będzie pozwalał zmienić trybu kanału.

Opcje, kóre włącza się przez parametr "ON" można wyłączyć podając tę samą komendę z parametrem "OFF.

Inne, mniej ważne opcje

URL adres strony www - umieszcza w bazie danych adres strony WWW związanej z kanałem, który się wyświetli gdy ktoś wykona komendę LIST.
EMAIL adres@e-mail - umieszcza w bazie danych e-mail kontaktowy dla danego kanału.
ALTERNATE nick - dodaje alternatywną osobę kontaktową do obsługi kanału.
PRIVATE ON - kanał nie będzie pokazywany na liście generowanej komendą LIST.
ENTRYMSG wiadomość - każdy wchodzący na kanał będzie dostawał notice o określonej tą komendą treści.
SPLITOPS OFF - ChanServ nie będzie automatycznie odbierał opa wszystkim, którzy go dostali od serwera po zakończeniu splitu - jest to jedyna opcja, która jest ustawiona standardowo z parametrem "ON".
VERBOSE ON - ChanServ będzie informował wszystkich ze statusem chanop o zmianach na liście zarejestrowanych użytkowników kanału.
ChanServ: nadawanie uprawnień użytkownikom[edytuj]

Zaufanych użytkowników kanału, którym chce się dać określone uprawnienia do kontrolowania swojego kanału poprzez ChanServa, można dopisać komendą:

/msg ChanServ ACCESS #kanał ADD nick (lub klucz) poziom_uprawnień

gdzie poziom_uprawnień to liczba od -1 do 100. Standardowa hierarchia poziomów uprawnień wygląda następująco:

-1 autodeop - użytkownik z tym poziomem będzie automatycznie deopowany po wejściu na kanał.
OFF autovoice - użytkownik z tym poziomem będzie automatycznie dostawał flagę voice (+) po wejściu na kanał; poziom ten jest standardowo niezdefiniowany.
OFF autoop - użytkownik będzie automatycznie opowany po wejściu na kanał; standardowo ChanServ nikogo automatycznie nie opuje - dopiero po ustaleniu wartości poziomu uprawnień dla funkcji autoop będzie to czynił w stosunku do użytkowników posiadających ten poziom.
5 cmdinvite - użytkownik będzie miał prawo używać komendy INVITE w ChanServie.
8 cmdvoice - użytkownik będzie miał prawo używać komendy VOICE w ChanServie.
10 cmdop - użytkownik będzie miał prawo używać komendy OP ChanServa.
10 cmdunban - użytkownik będzie miał prawo używać komendy UNBAN ChanServa.
10 topic - użytkownik będzie miał prawo zmieniać topic kanału, gdy w Chanservie jest ustawiona opcja TOPICLOCK; gdy TOPICLOCK jest wyłączony to ten poziom uprawnień oczywiście nie ma żadnego praktycznego sensu.
15 autorem - użytkownik będzie miał prawo używać komendy AUTOREM ChanServa.
20 cmdclear - użytkownik będzie miał prawo używać komendy CLEAR ChanServa.
25 set - użytkownik będzie miał prawo używać komendy SET ChanServa
30 access - użytkownik będzie miał prawo nadawać poziom uprawnień komendą ACCESS innym użytkownikom.
50 level - użytkownik będzie miał prawo używać komendy LEVEL ChanServa.
100 - użytkownik będzie miał takie same prawa jak właściciel kanału.

Standardowy schemat poziomów uprawnień można zmieniać komendą:

/msg ChanServ LEVEL #kanał SET zakres_uprawnień poziom_uprawnień

gdzie zakres_uprawnień to jego nazwa zaznaczona wyżej wytłuszczeniem. Na przykład komenda:

/msg ChanServ LEVEL #xyz SET autoop 10

ustawi poziom uprawnień potrzebny do tego aby ChanServ automatycznie opował użytkownika po wejściu na kanał #xyz, na wartość 10. Z komendy LEVEL SET trzeba korzystać bardzo ostrożnie. Na przykład ustawienie:

/msg ChanServ LEVEL #xyz SET set -1

spowoduje, że dokładnie każdy będzie mógł zmienić ustawienia kanału #xyz w ChanServie.

Inne komendy ChanServa[edytuj]
AUTOREM #kanał (ADD, DEL lub LIST) nick lub klucz
dodaje "ADD", zdejmuje "DEL" lub pokazuje listę (LIST) użytkowników, którzy są automatycznie wykopywani i banowani na kanale.
LIST klucz
wyświetla listę zarejestrowanych kanałów spełniających warunki podane w kluczu.
GETKEY #kanał
podaje hasło potrzebne do wejścia na kanał zabezpieczony haseł (pracujący w trybie +k).
INVITE #kanał nick
ChanServ wysyła zaproszenie do wejścia na kanał pracujący w trybie +i; gdy nick jest pominięty zapraszany jest wysyłający tę komendę.
OP #kanał nick
ChanServ opuje osobę o danym nicku; gdy nick jest pominięty zapraszany jest wysyłający tę komendę.
VOICE #kanał nick
ChanServ nadaje status +v osobie o danym nicku; gdy nick jest pominięty status +v dostaje wysyłający tę komendę.
UNBAN #kanał
likwiduje całą listę banów danego kanału.

MemoServ[edytuj]

MemoServ to funkcja dostępna w niektórych sieciach IRC, która umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości do innych użytkowników, którzy nie są aktualnie online. Aby korzystać z MemoServ, musisz najpierw zarejestrować swój nick w sieci IRC. Osoba, której chcesz zostawić wiadomość, również. Po zarejestrowaniu pseudonimu możesz użyć następujących poleceń:

 • /msg MemoServ help - wyświetla listę dostępnych poleceń MemoServ
 • /msg MemoServ send <pseudonim> <wiadomość> - wyślij wiadomość do określonego użytkownika
 • /msg MemoServ list - wyświetla listę wiadomości, które zostały do Ciebie wysłane
 • /msg MemoServ read <numer notatki> - przeczytaj konkretną notatkę
 • /msg MemoServ del <numer notatki> - usuń określoną notatkę
 • /msg MemoServ forward <pseudonim> <numer notatki> - przekazuje notatkę innemu użytkownikowi

StatServ[edytuj]

StatServ to usługa świadczona przez serwery IRC (Internet Relay Chat), która umożliwia użytkownikom przeglądanie statystyk dotyczących kanałów i użytkowników na serwerze. Aby używać StatServ na IRC, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Uzyskaj dostęp do StatServ: Po zidentyfikowaniu się możesz uzyskać dostęp do StatServ, wysyłając polecenie „/statserv [polecenie]” w oknie czatu, gdzie [polecenie] to konkretne polecenie, którego chcesz użyć.
 2. Wyświetl statystyki kanału: Aby wyświetlić statystyki kanału, możesz użyć polecenia „/statserv #kanał”. Spowoduje to wyświetlenie różnych statystyk związanych z określonym kanałem, takich jak liczba użytkowników w kanale, liczba wysłanych wiadomości i czas utworzenia kanału.
 3. Wyświetl statystyki użytkowników: Aby wyświetlić statystyki użytkowników, możesz użyć polecenia „/statserv user [pseudonim]”. Spowoduje to wyświetlenie różnych statystyk związanych z określonym użytkownikiem, takich jak liczba wysłanych wiadomości, czas logowania użytkownika i nazwa hosta użytkownika.

BotServ[edytuj]

BotServ to usługa świadczona przez serwery IRC (Internet Relay Chat), która umożliwia użytkownikom tworzenie i zarządzanie automatycznymi botami na serwerze. Aby używać BotServ na IRC, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Uzyskaj dostęp do BotServ: Po zidentyfikowaniu się możesz uzyskać dostęp do BotServ, wysyłając polecenie „/botserv [polecenie]” w oknie czatu, gdzie [polecenie] to konkretne polecenie, którego chcesz użyć.
 2. Utwórz bota: Aby utworzyć bota, możesz użyć polecenia „/botserv assign [kanał] [nazwa bota] [hasło bota]”. Spowoduje to utworzenie nowego bota o określonej nazwie i haśle oraz przypisanie go do określonego kanału. Następnie możesz użyć różnych poleceń, aby dostosować zachowanie bota, na przykład ustawić wiadomość powitalną lub prefiks polecenia.
 3. Zarządzaj botem: Aby zarządzać botem, możesz użyć różnych poleceń, takich jak „/botserv set [nazwa bota] [opcja] [wartość]”, co pozwala ustawić różne opcje dla bota lub „/botserv unassign [nazwa bota] ", który pozwala usunąć bota z kanału.
 4. Użyj bota: Po utworzeniu i skonfigurowaniu bota możesz używać go do wykonywania różnych zadań w kanale. Na przykład możesz użyć bota ciekawostek, aby zadawać pytania ciekawostek i odpowiadać na nie, lub bota pogodowego, aby dostarczać informacje o pogodzie dla określonej lokalizacji.

Pamiętaj, że konkretne polecenia i opcje dostępne w BotServ mogą się różnić w zależności od używanego serwera IRC. Zwykle możesz znaleźć listę dostępnych poleceń, wpisując „/botserv help” w oknie czatu.

Q i L QuakeNetu[edytuj]

QuakeNet ma dość nietypowy, jedyny w swoim rodzaju system serwisowy. W jego skład wchodzi obecnie kilkanaście pseudobotów, z których najważniejsze są jednak Q i L. W QuakeNecie, podobnie jak w Undernecie nie ma możliwości bezpośredniego rejestrowania nicków, jednak użycie Q lub S jest pośrednio związane z rejestracją w nim swojego username i klucza adresu IP, spod którego będzie się rozpoznawanym przez te pseudoboty. Oba pseudoboty pełnią rolę nadzorców kanału, z tymże L jest wersją uproszczoną serwisu, przeznaczoną do pracy na niewielkich kanałach, a Q wersją pełną, przeznaczoną do obsługi dużych kanałów.

Rejestracja i obsługa swojego konta na Q[edytuj]

Pracę z oboma pseudobotam rozpoczyna się od zarejestrowania się na Q, gdyż L korzysta z danych rejestrowych gromadzonych przez Q. Robi się to za pomocą komendy:

/msg Q HELLO adres@e-mail adres@e-mail

Q wysyła na podany adres e-mail z hasłem, który trzeba użyć w kolejnej komendzie:

/msg Q@CServe.quakenet.org AUTH username hasło

Na co Q odpowiada:

Q(TheQBot@CServe.quakenet.org)- You have authed as userid: xxxx nick: yyyy

I od tej pory można już używać serwisu Q i L. Gdybyś chciał w przyszłości sprawdzić, czy jesteś zrejestrowany możesz zrobić to komendą:

/msg Q whoami

Aby zmienić swoje hasło piszesz:

/msg Q@CServe.quakenet.org NEWPASS stare_hasło nowe_hasło nowe_hasło (nowe hasło trzeba powtórzyć dwa razy)

Można też zmienić swój adres e-mail, który się będzie stosowało do kontaktu z Q:

/msg Q@CServe.quakenet.org EMAIL hasło nowy@adres

W przypadku gdy zapomnisz swoje hasło możesz napisać:

/msg Q REQUESTPASSWORD twój@adres

przy czym "twój@adres" musi być tym, spod którego jesteś w Q zarejestrowany/a - hasło zostanie wysłane e-mailem na podany adres.

Praca z L[edytuj]

!L został usunięty i jego rolę przejął Q!

Aby wezwać L na kanał należy wykonać komendę:

/msg R REQUESTBOT #kanałtak

Aby ta komenda zadziałała trzeba spełnić następujące warunki:

 • być zarejestrowanym na Q pod nickiem spod którego się tę komendę wysyła
 • mieć opa na na kanale
 • na kanale musi być w momencie wezwania minimum jeszcze 3 innych użytkowników, którzy nie muszą być zarejestrowani w Q.

Komenda ta nie zadziała od razu - L pojawi się na kanale po od kilku godzin do nawet kilku dni od zgłoszenia. Ponawianie od czasu do czasu tej komendy może trochę przyspieszyć pojawienie się L, ale nie należy wysyłać tego zgłoszenia zbyt często. L jest wycofywany z kanału, gdy nikt na niego nie wchodził przez 20 dni, lub gdy ktoś z operatorów tego kanału poważnie naruszył zasady netykiety QuakeNetu. Nie ma natomiast możliwość wycofania L z kanału samodzielnie.

Gdy L pojawi się na kanale oznacza to, że rejestracja kanału została zaakceptowana. L nie stosuje schematu poziomów uprawnień jak X i ChanServ, lecz przy rejestracji użytkowników kanału przyznaje się im określone flagi wewnętrzne. Są to: +n - właściciel (owner), +m mistrz (master), +o - użytkownik, który ma prawo mieć opa na kanale, +v - użytkownik, który ma prawo mieć voice na kanale, +a - powoduje, że gdy ktoś ma +o dostaje opa automatycznie po wejściu na kanał, a gdy ma +v dostaje automatycznie voice.

Nowych użytkowników dodaje się komendą:

/msg L ADDUSER #kanał nick

który standardowo nadaje temu użytkownikowi flagę "+ao"; dodawany użytkownik nie musi mieć konta na Q, ale musi być w momencie wykonywania tej komendy obecny na kanale;

/msg L ADDUSER #channel #Qkonto

to samo co wyżej, tylko z wykorzystaniem danych z konta osoby zarejestrowanej wcześniej na Q. Użytkownik zarejestrowany na Q nie musi być obecny na kanale w momencie wykonywania tej komendy. L akceptuje rejestrację maksymalnie 30 użytkowników na kanale, gdy będziemy chcieli zarejestrować ich więcej, będziemy musieli wezwać na kanał Q.

Komenda:

/msg L CHANLEV #kanał

bez parametrów wyświetla pełną listę zarejestrowanych użytkowników. Służy ona także do zmieniania flagi wcześniej zarejestrowanych użytkowników:

/msg L CHANLEV #kanał nick +(-)flagi

odpowiednio dodaje (+) lub odejmuje (-) flagę danemu użytkownikowi zarejestrowanemu pod danym nickiem.

/msg L CHANLEV #kanał #Qkonto +(-)flagi

działa tak samo dla użytkowników zarejestrowanych w Q.

Komenda:

/msg L REMOVEUSER #kanał nick lub /msg L REMOVEUSER #kanał #Qkonto

usuwa rejestrację użytkownika na kanale.

Inne przydatne komendy L:

Dostępne dla wszystkich:
HELP - system pomocy.
WHOIS - informacja o użytkowniku.
VERSION - podaje wersję L.
Dostępne, gdy ma się flagę +o na L:
INVITE - L - wyśle zaproszenie na kanał.
OP - L - da opa na kanale.
VOICE - L - da +v na kanale.
Dostępne, gdy ma się flagę +m lub +n na L:
'CLEARCHAN - likwiduje wszystkie aktualne tryby kanału.
RECOVER - służy do odzyskiwania kanału po przejęciu go przez kogoś. Deopuje wszystkich aktualnych opów, likwiduje tryb kanału +i i +k i likwiduje wszystkie bany założone na kanale.
UNBANALL - usuwa wszystkie bany z kanału.
DEOPALL - odbiera wszystkim opa na kanale.
WELCOME - zmienia tekst powitalny kanału.

Praca z Q[edytuj]

Q można wezwać na kanał w momencie, gdy jest już na nim L z listą co najmniej 15 zarejestrowanych użytkowników. Może to zrobić tylko właściciel danego kanału. Oprócz tego trzeba spełnić parę innych wymagań, które nie są publicznie ujawnianie i o których decyduje specjalna komisja zajmująca się Q. Q wzywa się na kanał dokładnie tak samo jak L:

/msg R REQUESTBOT #kanał

Działa to podobnie jak z L tzn. zastąpi on L na kanale w kilka godzin do kilku dni od wezwania, przy czym to się nie musi stać, gdy komitet uzna, że Q na danym kanale nie jest jeszcze potrzebny. Negatywnej decyzji komitetu nie wolno komentować publicznie ani domagać się wyjaśnienia jej powodów, pod groźbą wycofania z kanału także L i zablokowania konta na Q. W momencie zamiany L na Q na kanale, wszystkie ustawienia kanału i lista jego zaufanych użytkowników jest automatycznie przenoszona z L na Q.

Podstawowy zestaw komend Q jest podobny do L. Część z nich posiada jednak większą funkcjonalność. M.in. na Q można dodać użytkownika kanału z flagą +b (permanentnie zbanowany - użytkownik po wejściu na kanał jest natychmiast wykopywany i banowany) oraz +t (uprawniony do zmiany topicu kanału). Oprócz tego Q ma wiele komend do zarządzania kanałem, których nie ma L. Są to m.in:

AUTOLIMIT - ustala maksymalną liczbę osób na kanale.
BAN - zakłada permanenty ban.
BANCLEAR - czyści listę permanentnych banów na Q.
BANDEL - kasuje jeden, określony ban.
BANLIST - wyświetla listę założonych banów.
CHANFLAGS - ustawia forsowanie określnego trybu pracy kanału (flag kanałowych).
SETTOPIC - ustala topic na kanale, którego nikt nie może zmienić z poziomu IRC.

Lista pakietów serwisowych[edytuj]

Anope (http://www.anope.org)
osobny pakiet serwisowy, powstały na bazie Epony w 2005 r. początkowo tylko w celu naprawy niektórych błędów Epony. Obecnie rozwija się samodzielnie. W jego skład wchodzą: ChanServ, NickServ, OperServ, MemoServ, HelpServ, BotServ i HostServ. Dane gromadzone przez serwis są w bazie MySQL.
Atheme (http://www.atheme.org/)
minimalistyczna wersja pakietu zawierająca uproszczone wersje NickServa, ChanServa, MemoServa i OperServa.
Epona (http://www.epona.org)
najbardziej rozpowszechniona wersja "standardowa" pakietu serwisowego, która jest zgodna z bahamoutem DALnetu, zawierająca OperServa, ChanServa, NickServa, MemoServa i BotServa.
Hybserv2 (http://www.hybserv.net/)
wersja przeznaczona do pracy z ircd-hybrid rozwijana jako część projektu hybrid - zawiera NickServa, ChanServa, MemoServa i OperServa.
IRC Services (http://www.ircservices.esper.net)
kolejna wersja serwisu pretendująca do roli "wersji standardowej" - zawiera NickServa, ChanServa, MemoServa i OperServa.
PTlink (http://software.pt-link.net/)
jedna z nielicznych wersji serwisów działająca też pod MS Windows, używana w kilku mniejszych sieciach IRC.
QuakeNet services (http://www.quakenet.org/)
opisane już powyżej.
Ratbox services (http://services.ircd-ratbox.org/)
aktualnie stosowany w EFnecie - składa się tylko z jednego pseudobota "chanfixa", który służy do odzyskiwania kanałów i nicków w sytuacjach konfliktowych.
srvx (http://www.srvx.net/)
minimalistyczna wersja pakietu serwisowego, obsługująca NickServa, ChanServa, HelpServa i OperServa - stworzona jako alternatywa dla serwisu "X" dla icru - stosowanego w Undernecie.
CSservice (http://cservice.undernet.org/)
oficjalne wsparcie dla serwisu "X" Undernetu.