Przejdź do zawartości

Informatyka dla gimnazjum/Powłoka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W różnych systemach różnie wykonujemy polecenia. Wynika to z faktu innej budowy, ale i powłoki. Czym jest powłoka? Jest łącznikiem pomiędzy użytkownikiem a systemem operacyjnym. Dochodzimy więc do trzeciej - po jądrze i systemie plików - najważniejszej części systemu operacyjnego. Gdy patrzymy na wiersz zachęty systemu DOS, konsolę tekstową Linuksa, ekran Windowsów z paskiem zadań i przyciskiem Start czy też biurko Macintosha, to nie patrzymy na system operacyjny jako taki, tylko na powłokę.

Powłoka jest zatem programem przyjmującym zlecenia użytkownika oraz "wyprowadzającym" do niego rezultaty. Oczywiście - wiele programów (szczególnie w trybie tekstowym) omija tego pośrednika. Nie jest on konieczny.

Powłoka może mieć różne formy: może być tekstowa i działać na bazie sterownika terminala znakowego, jak i graficzna na bazie systemu okienkowego (np.: w przypadku Linuksa z systemem okienkowym X powłoką będzie KDE lub GNOME, a nie X).

Powłoka często zawiera wbudowane podstawowe komendy, a jeśli akurat żądanej nie posiada wywołuje i "łączy" użytkownika z wybranym programem. Tak jest też w przypadku DOSa. Tu powłoką jest program command.com, który zawiera w sobie pewne polecenia. Jeśli ich nie ma, to poszuka odpowiedniego programu w katalogu C:\DOS (a żeby być dokładnym - pod ścieżkami podanymi w zmiennej PATH).

Podobnie jest w przypadku linuksowego basha. A więc to powłoka łączy użytkownika z systemem operacyjnym. Dlatego właśnie, chociaż systemy operacyjne Linux i BeOS różnią się znacznie, to pracujemy w nich w trybie tekstowym tak samo (lub prawie tak samo), ponieważ mają tę samą powłokę.