Przejdź do zawartości

Informatyka dla gimnazjum/Sposoby organizacji danych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Sposób organizacji danych mówi nam o formacie zapisu danych na nośnikach lub przesyłanych pomiędzy różnymi miejscami. Najlepszym przykładem niewidocznej dla użytkownika organizacji danych jest umieszczenie ich na dysku twardym. Dane na dysku są dzielone na sektory po 512 bajtów plus suma kontrolna pozwalająca określić lub dokonać korekcji w przypadku błędu. Jednak jako użytkownik każdy ma do czynienia z organizacją danych w postaci plików. Plik ma określoną budowę dodatkowo wyróżnianą przez rozszerzenie pliku. Dzięki odpowiedniej organizacji danych przyjętej przez jej twórcę możemy bezproblemowo określić co zawiera plik i właściwie zinterpretować. W skrócie organizacja danych oznacza sposób przechowywania lub przesyłania informacji uzgodniony przez wszystkie korzystające z tych danych strony. Sposób ten zapewnia, iż każda ze stron odczyta te dane w jednoznaczny (taki sam) sposób niezależnie od miejsca i kraju.