Przejdź do zawartości

Informatyka dla gimnazjum/Zeszyt ćwiczeń

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Instalacja stacji roboczej z podstawowym oprogramowaniem[edytuj]

  1. Zainstaluj system Windows XP. Konfiguracja: jedno konto użytkownika, jedna partycja (system plików: NTFS).
  2. Zainstaluj system Windows XP. Konfiguracja: dwa konta użytkownika(jedno z hasłem), dwie partycje(6 GB - Fat 32, Reszta dysku - NTFS).
  3. Zainstaluj system Mandriva Linux/OpenSUSE/Ubuntu. Automatyczne partycjonowanie dysku, domyślna konfiguracja, jedno konto użytkownika, konto roota.
  4. Zainstaluj system Mandriva Linux/OpenSUSE/Ubuntu. Dwie partycje (512MB - Swap, Reszta - Ext3), dwa konta użytkownika, konto roota, domyślne środowisko: GNOME.
  5. Zainstaluj systemy Windows XP i 2000, równocześnie na jednym komputerze. Uwaga! Pamiętaj o poprawnej kolejności instalacji tych systemów!
  6. * Zainstaluj jednocześnie Windows XP (tak jak w zad.2) razem z Linuksem (zad.4). Trzy partycje (6 GB - NTFS [Windows], 512MB - swap, reszta ext3 [Linux]).

Prosty serwis Wiki nie wymagający bazy danych[edytuj]

Uruchomienie na skonfigurowanym uprzednio serwerze WWW prostego serwisu typu Wiki opartego na oprogramowaniu Dokuwiki niewymagającego bazy danych SQL. Jest to oprogramowanie napisane w języku PHP. Udostępniono je na licencji GNU GPLv2. Istnieje możliwość uruchomienia Dokuwiki praktycznie pod każdym systemem operacyjnym, na którym uruchomiono serwer WWW Apache wraz z obsługą PHP. Zamiast Apache pod systemem MS-Windows istnieje możliwość uruchomienia powyższego silnika Wiki wraz z oprogramowaniem Microsoft IIS.

Instalacja[edytuj]

Sama instalacja oprogramowania w zasadzie ogranicza się do rozpakowania skompresowanego archiwum i umieszczenia go w folderze strony głównej na serwerze WWW. Ponadto należy utworzyć pusty plik o określonej nazwie i wymaganym położeniu, jak również skopiować szablonowe pliki zawierające informacje o zarejestrowanych przyszłych użytkownikach w określone położenie oraz zmienić ich nazwy poprzez usunięcie dodatkowego rozszerzenia pliku. Wszystko opisane jest w dokumentacji (w chwili pisania niniejszego artykułu dostępnej w języku angielskim). Można sprawdzić także poziom zrozumienia oraz umiejętność wykorzystania dokumentacji oprogramowania przez ucznia.

Konfiguracja[edytuj]

Konfiguracja może być doskonałym testem opanowania podstawowych umiejętności ucznia w zakresie sprawdzania i zmiany praw dostępu dla plików i katalogów oprogramowania Dokuwiki. Dokuwiki posiada skrypt informujący, które etapy konfiguracji zostały wykonane prawidłowo, które wymagają weryfikacji oraz które jeszcze należy wykonać - np. folder zawierający dane tekstowe umieszczane przez użytkowników Wiki powinien być udostępniony do zapisu dla wszystkich użytkowników. Przykładowy wynik działania tego skryptu można zobaczyć tutaj.

Teraźniejszość - komputer osobisty[edytuj]

Ćwiczenie 1[edytuj]

Wyjaśnij, dlaczego karty graficzne posiadają własny procesor i pamięć RAM.

Pojęcie pliku i folderu[edytuj]

Ćwiczenie 1[edytuj]

Wyjaśnij, co to jest plik i folder.

Edycja pliku tekstowego[edytuj]

Ćwiczenie 1[edytuj]

Opisz elementy okna edytora tekstów OpenOffice.org.

Adres URL[edytuj]

Ćwiczenie 1[edytuj]

Rozszyfruj adres http://pl.wikipedia.org/wiki/.