Przejdź do zawartości

Inkscape w praktyce/Stos

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Obraz przedstawia stos, obiekt zielony został stworzony jako pierwszy, żółty jako ostatni. Jak widać obiekt najnowszy jest na wierzchu

Stos - tworząc kolejne obiekty za pomocą Inkscape układane są one w stos. Oznacza to, że obiekt utworzony jako pierwszy będzie znajdował się pod obiektem tworzonym w późniejszej kolejności.

Jak widać na zamieszonym zrzucie ekranu obiekt, który został utworzony jako pierwszy jest obiektem znajdującym się na samym dole stosu, a tym samym zostaje przykryty przez pozostałe obiekty, analogicznie najpóźniej utworzony obiekt (w tym przypadku żółta elipsa) przykrywa wszystkie wcześniej utworzone obiekty.

Inkscape pozwala na zmianę położenia na stosie już istniejących obiektów. Służą do tego cztery funkcje znajdujące się w menu "Obiekt".

Przenieś w górę

[edytuj]

Przenieś w górę ('Page_Up') - przenosi zaznaczony obiekt o jeden poziom na stosie. Dzięki wykonaniu tej operacji obiekt znajdujący się na poziomie 'n' zostaje przeniesiony na poziom 'n+1', zaś obiekt znajdujący się na poziomie 'n+1' przeniesiony na poziom 'n'.

Przenieś w dół

[edytuj]

Przenieś w dół ('Page_Down') - przenosi zaznaczony obiekt o jeden poziom na stosie. Dzięki wykonaniu tej operacji obiekt znajdujący się na poziomie 'n' zostaje przeniesiony na poziom 'n-1', zaś obiekt znajdujący się na poziomie 'n-1' przeniesiony na poziom 'n'.

Przenieś na wierzch

[edytuj]

Przenieś na wierzch ('Home') - przenosi zaznaczony obiekt na górę stosu. Dzięki wykonaniu tej operacji obiekt znajdujący się na dowolnym poziomie stosu zostaje przeniesiony na wierzch stosu, obiekty znajdujące się na wyższych poziomach zostają obniżone - każdy o jeden poziom.

Przenieś na spód

[edytuj]

Przenieś na spód ('End') - przenosi zaznaczony obiekt na dół stosu. Dzięki wykonaniu tej operacji obiekt znajdujący się na dowolnym poziomie stosu zostaje przeniesiony na spód stosu, obiekty znajdujące się na niższych poziomach zostają podniesiony - każdy o jeden poziom.