Przejdź do zawartości

Inkscape w praktyce/Wyrównanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Opcje wyrównywania obiektów dostępne są w oknie 'Wyrównaj i rozmieść...' ('Shift' + 'Ctrl' + 'A') możemy włączyć za pomocą menu 'Obiekt'. Wyrównanie możemy wykonać względem:

Lista możliwości wyrównania względem 7 opcji znajdujących się w aplikacji Inkscape
 1. Ostatni zaznaczony - wówczas obiekt do którego zostaną wyrównane obiekty to ten, który został zaznaczony jako ostatni
 2. Pierwszy zaznaczony - wówczas obiekt do którego zostaną wyrównane obiekty to ten, który został zaznaczony jako pierwszy
 3. Największy obiekt - wówczas obiekt do którego zostaną wyrównane obiekty to ten, który jest największy z obiektów zaznaczonych
 4. Najmniejszy obiekt - wówczas obiekt do którego zostaną wyrównane obiekty to ten, który jest najmniejszy z obiektów zaznaczonych
 5. Strona - wówczas obiekty zostaną wyrównane względem całej strony rysunku
 6. Rysunek - wówczas obiekty zostaną wyrównane względem rysunku, czyli linii zgodnej z obrysem zaznaczonych wszystkich obiektów (niezależnie od tego czy znajdują się w bieżącym zaznaczeniu)
 7. Zaznaczenie - wówczas obiekty zostaną wyrównane względem aktualnego zaznaczenia

Wymienione opcja znajdziemy w rozwijanym menu w postaci listy jak na zrzucie obok.


Główne dwa podziały to pionowe i poziome. W każdej z tych grup znajdziemy wyrównanie specjalnie zaprojektowane dla tekstu. Prócz tego znajdziemy możliwość wyrównania:

 1. do lewej strony / do góry strony
 2. do prawej strony / do dołu strony
 3. do środka / do środka
 4. do lewej krawędzi linii bazowej (np. strony) prawych krawędzi obiektów / do górnej krawędzi linii bazowej (np. strony) dolnych krawędzi obiektów
 5. do prawej krawędzi linii bazowej (np. strony) lewych krawędzi obiektów / do dolnej krawędzi linii bazowej (np. strony) górnych krawędzi obiektów

Poniżej przedstawiono wyrównania trzech obiektów względem strony: