Przejdź do zawartości

Interlingua/Po co uczyć się Interlinguy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Strona tytułowa

Interlingua jest dzisiaj normalnie funkcjonującym językiem pomocniczym, którym na co dzień posługują liczne osoby, szczególnie w kontaktach internetowych. Znajomość interlinguy daje kilka korzyści, które przedstawimy tutaj w usystematyzowany sposób.

  • Starannie wyselekcjonowane słownictwo, przejrzyste zasady słowotwórstwa i uproszczona gramatyka powodują, że znajomość języka na poziomie podstawowym można uzyskać w czasie kilkakrotnie krótszym niż w przypadku języków narodowych. Tym samym można stosunkowo łatwo i szybko zdobyć skuteczne narzędzie międzynarodowej komunikacji językowej. Warto zresztą zauważyć, że osobom o większej wrażliwości, o rozwiniętym poczuciu estetyki, z pewnością sprawi przyjemność czyste, wokaliczne brzmienie interlinguy, która jest urodziwym fonetycznie językiem, zbliżonym zwłaszcza do hiszpańskiego czy włoskiego, a także i łaciny.
  • Osoby mówiące językami romańskimi rozumieją interlinguę bez uprzedniej nauki, a prime vista (na pierwszy rzut oka), dzięki czemu można prowadzić korespondencję z mieszkańcami Francji, Włoch czy Hiszpanii, którzy będą bezpośrednio rozumieć nasze teksty, nie znając nawet nazwy tego języka. Doświadczenia wielu osób wykazały, zwłaszcza na międzynarodowych forach dyskusyjnych w Internecie, iż jest to w pełni możliwe. A należy przy tym pamiętać, że romanofonów jest na świecie kilkaset milionów. Wykształceni anglofoni także w znacznej mierze rozumieją interlinguę.
  • Znajomość interlinguy na średnim i wyższym poziomie pozwoli nam z grubsza rozumieć listy, informacje gazetowe, strony WWW czy wypowiedzi w internetowych grupach dyskusyjnych pisane w językach romańskich, nawet jeśli nigdy nie poświęciliśmy nawet kwadransa na naukę tych języków. Zrozumiałe też będą dla nas w pewnej mierze artykuły popularno-naukowe i techniczne, gdyż ich słownictwo ma w dużym stopniu grecko-łacińskie korzenie — nauka i technika czerpią przecież pełnymi garściami z językowej skarbnicy starożytności, która żyje pełnią życia we współczesnych językach europejskich.
  • Interlingua jest kluczem do języków europejskich, skarbnicą tysięcy wspólnych wyrazów w językach kilku kontynentów – Europy i obu Ameryk. Jej rola propedeutyczna została potwierdzona w Szwecji, gdzie w niektórych gimnazjach Interlingua stanowiła materiał językowy dla przedmiotu allmän språkkunskap, czyli "ogólne wiadomości o języku". Jest więc "eurojęzykiem", który może spełnić konstruktywną rolę w nauczaniu języków obcych, zwłaszcza teraz, gdy Unia Europejska uznała różnorodność językową za szczególnie cenne i warte ochrony dziedzictwo kulturowe Europy (Europejski Rok Języków 2001 - http://www.eurolang2001.org )
  • Nadzwyczaj istotną korzyścią płynącą z poznania interlinguy jest uświadomienie sobie klasycznych korzeni języka ojczystego. Interlingua pomoże nam lepiej rozumieć słownictwo języka polskiego – zarówno jego pochodzenie, jak i zaskakujące nieraz związki między wyrazami. To właśnie rola kulturotwórcza interlinguy jest tym, co podkreślamy ze szczególną mocą. Pomoże nam ona posługiwać się polszczyzną w sposób bardziej świadomy i odpowiedzialny. Polacy, którzy poznali interlinguę, podkreślają fakt, że zastąpiła im ona w roli kulturotwórczej łacinę i grekę, których nigdy nie mieli okazji się nauczyć. To samo potwierdzają adepci interlingwy z krajów skandynawskich (a więc spoza kręgu języków romańskich), gdzie istnieją szczególnie silne organizacje tego języka. W czasach, gdy na całym świecie obserwuje się odchodzenie szkolnictwa od czasochłonnego nauczania języków klasycznych, niewielki wkład pracy w poznanie interlingwy jest nadzwyczaj opłacalną inwestycją we własne wykształcenie i poziom kultury. To największa wartość, jaką przekazali nam uczeni kierowani przez dr. Aleksandra Gode – amerykańskiego językoznawcy niemieckiego pochodzenia, który jest uważany za ojca interlinguy.

Na zakończenie można by nawet postawić tezę, iż z praktycznego, a zarazem edukacyjnego punktu widzenia, najlepszą kombinacją wydaje się połączenie jednego z języków kongresowych (np. angielskiego) i interlingwy. Język etniczny służy do wymiany informacji, zaś interlingwa rozwija wiedzę językową i stanowi doskonały wstęp do nauki innych języków, choć sama może też służyć jako narzędzie komunikacyjne.