Przejdź do zawartości

Irssi

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 1. Wstęp
  1. Co to jest Irssi i dlaczego go używać?
  2. Instalacja i konfiguracja
  3. Podstawowa terminologia i koncepcje IRC
 2. Podstawy
  1. Połączenie z serwerem
  2. Korzystanie z poleceń i skrótów
  3. Konfigurowanie i dostosowywanie Irssi
 3. Zaawansowane funkcje
  1. Zarządzanie pseudonimami i tryby użytkownika
  2. Podświetlanie wiadomości i powiadamianie
  3. Skrypty i automatyzacja
  4. Używanie Irssi z wieloma serwerami i sieciami
  5. Opcje szyfrowania i bezpieczeństwa
 4. /Rozwiązywanie problemów
  1. Typowe problemy i błędy
  2. Rozwiązywanie problemów z połączeniem
  3. Optymalizacja wydajności i wykorzystanie zasobów

Wstęp[edytuj]

Irssi jest klientem IRC, przeznaczonym dla systemów uniksowych. Standardowo posiada interfejs tekstowy, jednak kod napisany jest elastycznie i nie ogranicza się do używania na sztywno jednego interfejsu.

Obsługa programu[edytuj]

Nowicjusze mają błędne wyobrażenie o tekstowym interfejsie użytkownika jako o trudnym w obsłudze. W rzeczywistości jest dosyć prosty.

 • Aby przełączać się pomiędzy oknami, naciskamy ALT+<numer_okna>.
 • Aby wyłączyć dane okno, wpisujemy "/window kill <numer_zakładki" lub po prostu "/window kill", aby wyłączyć zakładkę, w której aktualnie się znajdujemy. Możemy również użyć aliasu /wc (window close).
 • Aby załadować skrypt, musimy umieścić go w katalogu "~/.irssi/scripts/", a następnie wpisać "/run <nazwa_pliku>" lub "/script load <nazwa_pliku>.
 • Aby wyświetlić listę osób na kanale, na którym aktualnie się znajdujemy, należy wpisać "/n", co jest aliasem do "/names".
 • Aby przewijać okno, posługujemy się klawiszami "Page Up" i "Page Down".
 • Aby zmieniać ustawienia, takie jak domyślny vhost, nick czy ident, wpisujemy "/set" aby obejrzeć listę dostępnych ustawień, a następne "/set <opcja_która_nas_zainteresowała> <wartość>", np. aby zmienić standardowy nick wpisujemy "/set nick <nick>".
 • Aby wypowiedzieć tekst zaczynający się od / (nie chcąc, aby został potraktowany jako komenda) zaczynamy pisać od "/ /" przykład: "/ /join #kanał" lub używamy polecenia "/say" przykład: "/say /join #kanał"

Sesja irssi w tle[edytuj]

W normalnym przypadku po wylogowaniu się z konta, na którym uruchomiony jest irssi, program zamyka się, a przez to rozłącza się z serwerem. Może to prowadzić do utraty statusu operatora na kanale, braku kontaktu z użytkownikiem etc. Aby zostawić sesję w tle, która będzie działała niezależnie od tego, czy jesteśmy zalogowani, czy nie, wykorzystamy program screen, który najprawdopodobniej znajdziesz w swoim systemie, czy też w portach/paczkach. Żeby zostawić irssi "w screenie", musimy najpierw go w nim uruchomić, a zrobimy to poleceniem:

screen irssi

...po czym normalnie go używamy, jak zawsze. Aby przejść w tło (detach), należy wcisnąć kombinację klawiszy:

Ctrl+a d

Aby powrócić do zostawionej sesji, piszemy:

screen -r

...ewentualnie, gdy sesja na zdalnej maszynie nie została zamknięta:

screen -rD

...lub w przypadku niepowodzenia:

screen -x

więcej można dowiedzieć się pisząc:

man screen

[1]

[2]

Ciekawostki[edytuj]

Logi rozmów w formacie Rok-miesiać-dzień[edytuj]

/set autolog_path ~/.irssi/logs/$tag/$0/%Y-%m-%d.log
/set autolog on

[3]

Okna[edytuj]

Tworzenie i dzielenie okna, ustawianie rozmiaru na 6

/window new split
/window name hilight
/window size 6

[4]

(ang.) Jak wyświetlać pewne zdarzenia w innym oknie?

Skrypty[edytuj]

/help /script
/script list
/script load
/run
/script unload

ls[edytuj]

Skrypt umożliwia wyświetlanie użytkowników według wyrażenia regularnego, można np. wyświetlić adresy e-mail itp.

/ls <regex>

printlevels[edytuj]

Ten skrypt wyświetli przed każdą linią jej typ, np PUBLICS to będą zwykłe rozmowy, CLIENTCRAP - informacje, które pobrał Irssi, np. listę osób w kanale itp.

usercount[edytuj]

Skrypt wyświetla w statusie liczbę użytkowników danego kanału

/statusbar window add usercount

Zobacz też[edytuj]

 • podręcznik IRC

Linki zewnętrzne[edytuj]