Jabber/Terminologia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Tutaj zostaną wyjaśnione ważne pojęcia.

Agent[edytuj]

Agent to usługa dostępna w sieci Jabbera. Agenty mogą pełnić praktycznie dowolne funkcje, np. podawać wiadomości, prezentować prognozę pogody, dawać dostęp do bloga, słowników, przedstawiać nasz stan na specjalnej mapce lub stronie www....

Autoryzacja[edytuj]

Autoryzacja to zgoda udzielona innemu użytkownikowi na otrzymywanie informacji o Twojej obecności. Bez tej autoryzacji klient nie może poznać twojego stanu ani opisu.

[edytuj]

Banner - reklama wyświetlana przez program lub stronę www zazwyczaj w górnej części. Przez niektórych całkiem dobrze tolerowany, ale w niektórych przypadkach mogą powodować irytację na przykład kiedy jest ich wiele, są wykonane we flashu i nadmiernie obciążają procesor na słabszych maszynach, a do tego czasem wydają dziwne dźwięki. Jabber daje możliwość wyboru komunikatora pozbawionego bannerów. Choć można też korzystać z komercyjnych rozwiązań.

Czat (Konferencja)[edytuj]

Czat (Konferencja) — rozmowa z wieloma osobami jednocześnie. Może służyć rozrywce albo np. omawianiu szczegółów projektu przez grupę pracowników.

Emotikony[edytuj]

Emotikony (emotki) — obrazki lub ciągi znaków wyrażające np. stan emocjonalny piszącego, wykonywane czynności itp... np. :) oznacza uśmiech i jest często zastępowane w oknie rozmowy przez rysunek uśmiechającą się buźką.

GPL[edytuj]

GPL - (ang. GNU Public License — licencja publiczna GNU) rodzaj licencji na oprogramowanie komputerowe, zaliczana do tzw. wolnych licencji, co oznacza że użytkownik wraz z oprogramowaniem otrzymuje dostęp do kodu źródłowego oraz możliwość swobodnej modyfikacji i redystrybucji (pod warunkiem, że udostępni zmodyfikowany program na tej samej licencji). Duża część oprogramowania dla sieci Jabber (tak klientów jak i serwerów) jest rozpowszechniana na licencji GNU. Pamiętaj, że GPL to nie to samo co freeware.

JID (Jabber ID)[edytuj]

JID (Jabber ID) — identyfikator, po którym użytkownik jest rozpoznawany w sieci. Jest z wyglądu podobny do adresu email — użytkownik@serwer.com — gdzie użytkownik to wybrany login a serwer.com to nazwa serwera. Zawiera adres serwera, nazwę użytkownika oraz może zawierać tzw. zasób.

JUD[edytuj]

JUD — Jabber User Directory – katalog użytkowników Jabbera.

Konsola XML[edytuj]

Konsola XML — funkcja w niektórych komunikatorach jabberowych pozwalająca śledzić wysyłane i odbierane komunikaty oraz wysyłać własne. Pozwala między innymi na robienie różnych rzeczy, których program nie potrafi.

Multikomunikator[edytuj]

Multikomunikator — program pozwalający na jednoczesne łączenie się z różnymi sieciami IM, na przykład dzięki mechanizmowi wtyczek.

Priorytet[edytuj]

priorytet (ang. priority) to ważność danego połączenia (zasobu), dopuszczalne są tutaj dodatnie całkowite wartości liczbowe takie jak przykładowo 1, 2 czy 5.

Roster[edytuj]

Roster — lista kontaktów. W komunikatorach jabberowych jest przechowywany na serwerze, dzięki czemu masz do niego dostęp we wszystkich miejscach, z których się łączysz. Nie utracisz go również np. w przypadku awarii dysku lub przypadkowego skasowania plików.

Serwer[edytuj]

Serwer — program udostępniający innym programom (klientom) łączącym się z nim jakąś usługę (np. przechowywanie i udostępnianie danych, składowanie przetwarzanie informacji). Często nazywamy tak również komputer na którym taki program działa. W przypadku komunikatorów serwery przekazują (czasem przechowują) wysyłane wiadomości i informacje o aktualnym stanie użytkownika. Mogą pełnić też dodatkowe funkcje, np. katalog użytkowników, a w przypadku Jabbera udostępniają agenty i transporty.

Standard[edytuj]

Standard — zbiór reguł opracowanych przez grupę ludzi aby ujednolicić i dopasować do siebie różne produkty i umożliwić im współpracę (zarówno śrubek jak i protokołów komunikacji). Stosują się do nich poważni twórcy/producenci aby umożliwić klientom/użytkownikom niczym nie skrępowany wybór. Standardy służą również do utrzymania wysokiej jakości usług i towarów. Na dłuższą metę używanie nie standardowych rozwiązań w większości przypadków jest nieopłacalne.

Transport[edytuj]

Transport — usługa uruchamiana po stronie serwera odpowiedzialna za komunikację z innymi sieciami komunikatorów. Alternatywa dla, spotykanych w innych komunikatorach, wtyczek.

Zasób[edytuj]

Zasób (ang. resource) — ponieważ w Jabberze możliwe jest jednoczesne zalogowanie się z kilku komputerów, poszczególne połączenia identyfikowane są za pomocą tzw. zasobów. Zasoby „doklejają” się do JIDa za slashem (ukośnikiem). W nazwie zasobu możesz napisać co chcesz, najczęściej jest to miejsce (np praca, dom ) lub (domyślnie) program z którego użytkownik się loguje.