Jabber/Wstęp/Co to właściwie jest Jabber

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Na początku należy uświadomić sobie fakt, iż technologia komunikacji w internecie jest bardzo słabo rozwiniętą dziedziną IT. Poniżej przybliżone zostaną idee Jabbera oraz powiedziane zostanie, dlaczego XMPP może być przyszłością komunikacji.

XMPP oznacza „Extensible Messaging and Presence Protocol”. Jest to rodzaj technologii, która pozwala ludziom wysyłać do siebie wiadomości w czasie rzeczywistym przez Internet, podobnie jak SMS-y.

Architektura sieci XMPP jest podobna do poczty e-mail; każdy może uruchomić swój własny serwer XMPP i nie ma centralnego serwera głównego. To podejście oparte na sfederowanym systemie otwartym umożliwia użytkownikom współpracę z innymi osobami na dowolnym serwerze przy użyciu konta użytkownika „JID”, podobnego do adresu e-mail.

Innymi słowy, XMPP to komunikator zaprojektowany dla zdecentralizowanej, zestandaryzowanej, rozszerzalnej, interoperacyjnej, sfederowanej sieci, która jest otwartym standardem. Ale co to znaczy?

XMPP Wyobraź sobie, że chcesz rozmawiać ze znajomymi online, ale zamiast aplikacji do przesyłania wiadomości, takiej jak WhatsApp lub Facebook Messenger, chcesz skorzystać z bardziej otwartego i elastycznego systemu. I tu pojawia się XMPP.

XMPP to rodzaj protokołu, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości w czasie rzeczywistym przez Internet. To jak aplikacja do przesyłania wiadomości, ale zamiast być przywiązana do określonej usługi, takiej jak WhatsApp lub Facebook, jest bardziej otwarta i elastyczna.

Aby korzystać z XMPP, musisz mieć komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i musisz pobrać specjalnego klienta czatu XMPP. Jest to oprogramowanie, które łączy Cię z siecią XMPP i pozwala rozmawiać z innymi ludźmi.

Po nawiązaniu połączenia możesz wysyłać i odbierać wiadomości z innymi osobami, które również używają XMPP. Możesz także dołączyć do różnych pokojów rozmów lub „czatów”, w których możesz rozmawiać z innymi osobami na różne tematy.

Krótko mówiąc, XMPP to sposób wysyłania i odbierania wiadomości w czasie rzeczywistym przez Internet, przy użyciu bardziej otwartego i elastycznego systemu niż tradycyjna aplikacja do przesyłania wiadomości.

XMPP jest protokołem czyli?

wyobraź sobie, że próbujesz porozmawiać z przyjacielem przez telefon. Abyście oboje się zrozumieli, musicie przestrzegać pewnych zasad lub „protokołów”. Na przykład musisz rozmawiać na zmianę i musisz powiedzieć pewne rzeczy, takie jak „cześć” i „do widzenia” na początku i na końcu rozmowy.

W informatyce protokół komunikacyjny jest podobny, ale zamiast ludzi rozmawiających ze sobą, to komputery lub inne urządzenia wysyłają i odbierają informacje. Urządzenia te muszą przestrzegać zestawu zasad lub protokołów, aby mogły się nawzajem rozumieć i skutecznie komunikować.

Na przykład jeden wspólny protokół komunikacyjny nazywa się TCP/IP, co oznacza „Transmission Control Protocol/Internet Protocol”. Protokół ten jest jak „cześć” i „do widzenia” świata komputerów — pomaga komputerom łączyć się ze sobą i wymieniać informacje przez Internet.

Tak więc protokół komunikacyjny w informatyce to zestaw reguł, który pomaga urządzeniom zrozumieć się nawzajem i skutecznie komunikować. To jak zestaw instrukcji, których każdy musi przestrzegać, aby rozmowa przebiegła pomyślnie.

jest też zdecentralizowany. Decentralizacja to proces rozprzestrzeniania rzeczy i uczynienia ich bardziej niezależnymi. W kontekście XMPP decentralizacja oznacza, że nie ma jednej firmy lub organizacji odpowiedzialnej za sieć XMPP. Zamiast tego każdy może uruchomić własny serwer XMPP i połączyć się z siecią, a sieć składa się z wielu różnych serwerów, które współpracują ze sobą.

Ma to kilka zalet. Po pierwsze, sprawia, że sieć XMPP jest bardziej odporna, ponieważ jeśli jeden serwer ulegnie awarii, pozostałe mogą nadal działać i utrzymywać działanie sieci. Po drugie, daje użytkownikom większą kontrolę nad swoimi danymi i prywatnością, ponieważ mogą wybrać serwer, z którego korzystają oraz sposób przechowywania i zarządzania ich danymi.

Krótko mówiąc, decentralizacja w kontekście XMPP oznacza, że nie ma jednej firmy lub organizacji odpowiedzialnej za sieć XMPP i każdy może uruchomić własny serwer i połączyć się z siecią. Dzięki temu sieć jest bardziej odporna i daje użytkownikom większą kontrolę nad swoimi danymi i prywatnością.

Jest tez rozszerzalny. Wyobraź sobie, że masz mnóstwo zabawek i chcesz się nimi bawić na różne sposoby. Na przykład możesz chcieć połączyć dwie zabawki, aby stworzyć nową, ciekawszą zabawkę, lub możesz chcieć dodać nowe części do zabawki, aby zabawa była przyjemniejsza.

Rozszerzalność to zdolność czegoś do rozszerzenia na różne sposoby. W kontekście XMPP rozszerzalność oznacza, że protokół XMPP został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i można go było łatwo rozszerzyć w celu obsługi nowych funkcji i możliwości.

Ma to kilka zalet. Po pierwsze, umożliwia programistom XMPP tworzenie nowych i interesujących klientów czatu i serwerów, które mogą zrobić więcej niż podstawowe funkcje XMPP. Po drugie, pozwala użytkownikom dodawać nowe funkcje do swoich klientów czatu XMPP, takie jak niestandardowe emotikony lub udostępnianie plików.

Krótko mówiąc, rozszerzalność w kontekście XMPP oznacza, że protokół XMPP został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i można go łatwo rozszerzyć w celu obsługi nowych funkcji i możliwości, co czyni go bardziej interesującym i użytecznym dla programistów i użytkowników.

jest też ustandaryzowany - Standaryzacja to proces upewniania się, że różne rzeczy mają te same części i mogą być używane razem. W przypadku twoich zabawek standaryzacja oznaczałaby, że wszystkie mają ten sam rozmiar i kształt części, dzięki czemu możesz bawić się wszystkimi jednocześnie.

W świecie technologii standaryzacja jest ważna, ponieważ pozwala różnym urządzeniom, systemom i oprogramowaniu współpracować i być razem używanym. Na przykład, jeśli masz smartfon i laptop, a oba obsługują ten sam rodzaj standaryzacji, możesz łatwo udostępniać pliki i dane między nimi oraz korzystać z tych samych aplikacji na obu urządzeniach.

W kontekście XMPP standaryzacja oznacza, że różne klienty i serwery czatu XMPP mają te same funkcje i używają tych samych protokołów, dzięki czemu mogą ze sobą współpracować i być razem używane. Ułatwia to korzystanie z XMPP do czatowania ze znajomymi oraz udostępniania plików i danych.

Krótko mówiąc, standaryzacja to proces polegający na upewnieniu się, że różne rzeczy składają się z tych samych części i mogą być używane razem, co może ułatwić zabawę wszystkimi zabawkami (lub korzystanie z różnych urządzeń, systemów i oprogramowania) na raz. w tym samym czasie.

jedziemy dalej, XMPP jest interoperacyjny. Co to oznacza?

Wyobraź sobie, że masz kilka różnych zabawek, ale wszystkie mają różne części, które do siebie nie pasują. Może to być frustrujące, ponieważ nie możesz bawić się wszystkimi zabawkami jednocześnie.

Interoperacyjność to zdolność różnych rzeczy do współpracy i wspólnego używania. W przypadku twoich zabawek interoperacyjność oznaczałaby, że wszystkie mają pasujące do siebie części, dzięki czemu możesz bawić się nimi wszystkimi jednocześnie.

W świecie technologii interoperacyjność jest ważna, ponieważ pozwala różnym urządzeniom, systemom i oprogramowaniu współpracować i być razem używanym. Na przykład, jeśli masz smartfon i laptop, a oba obsługują ten sam rodzaj współdziałania, możesz łatwo udostępniać pliki i dane między nimi oraz korzystać z tych samych aplikacji na obu urządzeniach.

Krótko mówiąc, interoperacyjność to zdolność różnych rzeczy do współpracy i wspólnego używania, co może ułatwić korzystanie ze wszystkich zabawek (lub urządzeń, systemów i oprogramowania) w tym samym czasie.

W kontekście XMPP interoperacyjność oznacza, że różni klienci i serwery czatu XMPP mogą ze sobą współpracować i być razem używane. Na przykład, jeśli masz klienta czatu XMPP na smartfonie i innego klienta czatu XMPP na swoim laptopie i oba obsługują interoperacyjność, możesz łatwo wysyłać i odbierać wiadomości między nimi oraz korzystać z tych samych pokojów rozmów i list kontaktów na obu urządzeniach .

Krótko mówiąc, interoperacyjność w kontekście XMPP oznacza, że różne klienty i serwery czatu XMPP mogą ze sobą współpracować i być razem używane, co ułatwia korzystanie z XMPP do czatowania ze znajomymi oraz udostępniania plików i danych.

Jest też sfederowany - Wyobraź sobie, że masz grupę znajomych, z którymi chcesz rozmawiać przez Internet, ale zamiast korzystać z jednej aplikacji do przesyłania wiadomości, takiej jak WhatsApp lub Facebook Messenger, chcesz korzystać z bardziej otwartego i elastycznego systemu. I tu wkracza federacja.

Federacja to proces łączenia ze sobą różnych sieci i umożliwiania im wspólnej pracy. W kontekście XMPP federacja oznacza, że różne serwery XMPP mogą łączyć się ze sobą i udostępniać informacje, dzięki czemu użytkownicy na jednym serwerze mogą rozmawiać z użytkownikami na innym serwerze.

Ma to kilka zalet. Po pierwsze, pozwala użytkownikom na różnych serwerach XMPP komunikować się ze sobą, nawet jeśli nie znajdują się na tym samym serwerze. Po drugie, pozwala użytkownikom przenosić się między różnymi serwerami XMPP bez utraty historii czatów lub list kontaktów.

Krótko mówiąc, federacja w kontekście XMPP oznacza, że różne serwery XMPP mogą łączyć się ze sobą i udostępniać informacje, dzięki czemu użytkownicy na jednym serwerze mogą rozmawiać z użytkownikami na innym serwerze i przemieszczać się między serwerami bez utraty historii czatów lub list kontaktów.

jest otwartym standardem - Otwarty standard to sposób robienia rzeczy, na który zgadza się wiele osób, tak aby każdy mógł zrobić to samo i dobrze to razem działało. W kontekście XMPP otwarty standard to sposób przesyłania wiadomości i danych między komputerami, dzięki czemu różne programy mogą ze sobą rozmawiać i rozumieć, co do siebie mówią. Oznacza to, że możesz użyć dowolnego programu, który jest zgodny z otwartym standardem, aby rozmawiać z dowolnym innym programem, który jest zgodny z tym samym standardem, i będą w stanie się zrozumieć.