Jabber/Zaawansowane funkcje XMPP

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Publikuj-subskrybuj i powiadomienia o wydarzeniach[edytuj]

Publikuj-subskrybuj (PubSub) to rozszerzenie protokołu dla XMPP, które umożliwia użytkownikom subskrybowanie i otrzymywanie aktualizacji z różnych źródeł lub węzłów, znanych jako wydawcy. Wydawcy mogą publikować dane lub zdarzenia w węźle, a subskrybenci mogą otrzymywać powiadomienia o tych zdarzeniach. Oto kilka podstawowych pojęć związanych z PubSub i powiadomieniami o zdarzeniach w XMPP:

 1. Węzeł PubSub: Węzeł PubSub to wirtualna lokalizacja, w której wydawcy mogą publikować dane lub wydarzenia, a subskrybenci mogą subskrybować aktualizacje. Każdy węzeł ma unikalny identyfikator JID i może mieć różne ustawienia konfiguracyjne.
 2. Wydawca: Wydawca to jednostka, która publikuje dane lub zdarzenia w węźle PubSub. Wydawcami mogą być aplikacje, urządzenia lub inne jednostki XMPP.
 3. Subskrybent: subskrybent to podmiot, który subskrybuje węzeł PubSub w celu otrzymywania aktualizacji. Subskrybentami mogą być użytkownicy lub aplikacje.
 4. Konfiguracja węzła: węzły PubSub mogą mieć różne konfiguracje, takie jak kontrola dostępu, maksymalny rozmiar ładunku i ustawienia powiadomień. Konfiguracją węzłów zarządza właściciel lub administrator węzła.
 5. Publikowanie: aby opublikować dane lub zdarzenia w węźle PubSub, wydawca wysyła sekcję publikowania do identyfikatora JID węzła. Sekcja publikowania zawiera ładunek danych lub zdarzenia oraz inne metadane.
 6. Subskrybuj: aby otrzymywać aktualizacje z węzła PubSub, subskrybent wysyła sekcję subskrypcji do identyfikatora JID węzła. Sekcja subskrypcji zawiera informacje o abonencie i rodzaju powiadomień do otrzymywania.
 7. Powiadomienie: gdy wydawca publikuje dane lub zdarzenia w węźle PubSub, serwer wysyła powiadomienie do wszystkich subskrybowanych podmiotów. Powiadomienie zawiera ładunek danych lub zdarzenia oraz inne metadane.
 8. XEP-0060: XEP-0060 to oficjalny protokół rozszerzenia XMPP dla funkcji Publikuj-Subskrybuj. Definiuje składnię i semantykę zarządzania węzłami i subskrypcjami PubSub oraz zawiera wskazówki dotyczące wdrażania funkcji powiadamiania o zdarzeniach w XMPP.
 9. Zastosowania PubSub: PubSub może być używany w różnych aplikacjach, takich jak kanały informacyjne, aktualizacje obecności i strumienie danych w czasie rzeczywistym. PubSub może być również używany do wdrażania różnych usług opartych na XMPP, takich jak powiadomienia push, zarządzanie urządzeniami mobilnymi i urządzenia Internetu rzeczy (IoT).

Przesyłanie plików i udostępnianie multimediów[edytuj]

XMPP zapewnia obsługę przesyłania plików i udostępniania multimediów przy użyciu rozszerzenia protokołu Jingle. Jingle to protokół sygnalizacyjny, który umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym i sesje multimedialne przez XMPP. Oto kilka podstawowych pojęć związanych z przesyłaniem plików i udostępnianiem multimediów w XMPP:

 1. Sesja Jingle: Sesja Jingle to sesja multimedialna ustanowiona między dwoma lub więcej podmiotami XMPP. Sesja może obejmować różne rodzaje multimediów, takie jak audio, wideo i przesyłanie plików.
 2. Inicjator: Inicjator to podmiot, który inicjuje sesję Jingle, wysyłając wiadomość inicjującą Jingle do odbiorcy.
 3. Odbiorca: Odbiorca to podmiot, który otrzymuje wiadomość inicjującą Jingle i odpowiada komunikatem akceptacji lub odrzucenia.
 4. Negocjacje: przed ustanowieniem sesji Jingle inicjator i odbiorca muszą wynegocjować parametry sesji, takie jak typ nośnika, kodek i ustawienia szyfrowania.
 5. Przesyłanie plików: Jingle obsługuje przesyłanie plików między jednostkami XMPP przy użyciu protokołu przesyłania plików (FTP) lub podobnego protokołu. Nadawca inicjuje transfer plików, wysyłając żądanie przesłania pliku Jingle do odbiorcy, a odbiorca odpowiada komunikatem o akceptacji lub odrzuceniu transferu pliku.
 6. Udostępnianie multimediów: Jingle obsługuje udostępnianie multimediów w czasie rzeczywistym między jednostkami XMPP, takie jak połączenia audio i wideo. Inicjator i odbiorca negocjują parametry mediów i ustanawiają strumień mediów za pomocą protokołu transportu w czasie rzeczywistym (RTP) lub podobnego protokołu.
 7. Transport Jingle: Transport Jingle to mechanizm używany do ustanowienia strumienia multimediów między inicjatorem a odbiorcą. Transport Jingle może wykorzystywać różne protokoły, takie jak protokół inicjowania sesji (SIP) lub sam protokół Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP).
 8. XEP-0166: XEP-0166 to oficjalny protokół rozszerzenia XMPP dla Jingle. Definiuje składnię i semantykę sesji Jingle, negocjacji mediów i transportu oraz dostarcza wskazówek dotyczących implementacji funkcji przesyłania plików i udostępniania multimediów w XMPP.
 9. Zastosowania Jingle: Jingle może być używany w różnych aplikacjach, takich jak rozmowy głosowe i wideo, konferencje, zdalna współpraca i gry. Jingle może być również używany do wdrażania różnych usług opartych na XMPP, takich jak komunikatory mobilne i platformy mediów społecznościowych.

Komunikacja głosowa i wideo z Jingle[edytuj]

Jingle to rozszerzenie protokołu XMPP, które umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym i sesje multimedialne, w tym komunikację głosową i wideo. Oto kilka podstawowych pojęć związanych z komunikacją głosową i wideo z Jingle:

 1. Inicjacja sesji: Proces ustanawiania sesji Jingle do komunikacji głosowej lub wideo rozpoczyna się od wysłania przez inicjatora wiadomości inicjującej Jingle do odbiorcy.
 2. Negocjacje mediów: zanim będzie można ustanowić sesję Jingle, inicjator i odbiorca muszą wynegocjować parametry sesji, takie jak typ mediów, kodek i ustawienia szyfrowania.
 3. Strumienie mediów: po zakończeniu negocjacji mediów inicjator i odbiorca mogą ustanowić jeden lub więcej strumieni mediów do komunikacji głosowej i/lub wideo. Każdy strumień multimediów jest identyfikowany przez unikalny identyfikator sesji Jingle.
 4. Typy multimediów: Jingle obsługuje różne typy multimediów do komunikacji głosowej i wideo, takie jak audio, wideo i udostępnianie ekranu.
 5. Kodeki: Jingle obsługuje różne kodeki do kodowania i dekodowania strumieni audio i wideo, takie jak Opus, G.711, H.264 i VP8.
 6. Transport: Jingle używa protokołu transportu w czasie rzeczywistym (RTP) lub podobnego protokołu do przesyłania strumieni audio i wideo przez Internet.
 7. Bezpieczeństwo: Jingle obsługuje różne mechanizmy bezpieczeństwa do ochrony komunikacji głosowej i wideo, takie jak Transport Layer Security (TLS), Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) i Datagram Transport Layer Security (DTLS).
 8. Sygnalizacja Jingle: Sygnalizacja Jingle to mechanizm używany do wymiany komunikatów sterujących sesją między inicjatorem a odbiorcą. Sygnalizacja Jingle może wykorzystywać różne protokoły, takie jak protokół inicjowania sesji (SIP) lub sam protokół Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP).
 9. XEP-0166: XEP-0166 to oficjalny protokół rozszerzenia XMPP dla Jingle. Definiuje składnię i semantykę sesji Jingle, negocjacji medialnych i transportu oraz dostarcza wskazówek dotyczących implementacji funkcji komunikacji głosowej i wideo w XMPP.
 10. Zastosowania Jingle: Jingle może być używany w różnych aplikacjach, takich jak rozmowy głosowe i wideo, konferencje, zdalna współpraca i gry. Jingle może być również używany do wdrażania różnych usług opartych na XMPP, takich jak komunikatory mobilne i platformy mediów społecznościowych.

Rozszerzanie XMPP o XEP[edytuj]

XMPP można rozszerzyć o XEP (XMPP Extension Protocols), aby dodać nowe funkcje i funkcjonalności do protokołu. Oto kilka podstawowych pojęć związanych z rozszerzaniem XMPP o XEP:

 1. XEP: XEP to protokoły rozszerzeń XMPP, które są specyfikacjami określającymi sposób implementacji określonych funkcji i funkcjonalności w XMPP.
 2. Autorzy XEP: Autorami XEP są osoby lub grupy osób, które są zainteresowane rozszerzeniem XMPP o nowe funkcje i funkcje.
 3. Proces XEP: Proces XEP to kierowany przez społeczność proces tworzenia i zatwierdzania XEP. Obejmuje kilka etapów, takich jak wersja robocza, eksperymentalna i ostateczna, i obejmuje informacje zwrotne i recenzje od społeczności XMPP.
 4. Kategorie XEP: XEP są podzielone na kategorie na podstawie ich poziomu dojrzałości i rodzaju zapewnianej funkcjonalności. Kategorie obejmują podstawowe, zaawansowane, protokolarne, informacyjne i historyczne.
 5. Core XEPs: Core XEPs to specyfikacje, które definiują podstawowe cechy i funkcjonalności XMPP, takie jak dostarczanie wiadomości, obecność i zarządzanie listami.
 6. Zaawansowane XEP: Zaawansowane XEP to specyfikacje, które definiują bardziej zaawansowane funkcje i funkcje XMPP, takie jak czat dla wielu użytkowników, przesyłanie plików i udostępnianie multimediów.
 7. Protokoły XEP: Protokoły XEP to specyfikacje określające sposób interakcji XMPP z innymi protokołami, takimi jak HTTP, SIP i SMTP.
 8. Informacyjne XEP: Informacyjne XEP zawierają informacje i wytyczne związane z XMPP, takie jak najlepsze praktyki, kwestie bezpieczeństwa i przykłady użycia.
 9. Historyczne XEP: Historyczne XEP to specyfikacje, które nie są już aktualne lub zostały zastąpione nowszymi XEP.
 10. Wdrażanie XEP: Serwery i klienci XMPP mogą implementować XEP w celu dodania nowych funkcji i funkcjonalności do protokołu. Implementacja XEP wymaga przestrzegania specyfikacji XEP i kompatybilności z innymi implementacjami XMPP.

Szczegóły: https://xmpp.org/extensions/inbox/cs-2022.html