Przejdź do zawartości

Jak się uczyć z SuperMemo?/Zasady tworzenia kart

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Korzystając z metody i oprogramowania SuperMemo, możemy używać talii zakupionych w sklepach internetowych. Możemy też na bieżąco dodawać pytania, kierując się kilkoma zasadami:

 1. Nie próbuj zapamiętywać informacji, których nie rozumiesz.
 2. Zanim zaczniesz wprowadzać pojedyncze pytania do swojej talii, stwórz ogólny obraz całego tematu.
 3. Ogólny obraz tematu powinien zawierać najważniejsze podstawy.
 4. Pytania powinny być jak najprostsze, bez niepotrzebnych słów.
 5. Twórz w pytaniach tzw. luki. Usuń z pytania kluczowe słowo, które będzie stanowiło odpowiedź.
 6. Używaj obrazów i zdjęć.
 7. Używaj mnemoniki.
 8. Używaj luk także na opisach obrazów.
 9. Unikaj długich zestawów w odpowiedziach.
 10. Unikaj spisów w odpowiedziach.
 11. Niektóre podobne informacje łatwo mieszają się w pamięci, wyszczególniaj je tak, aby łatwo je odróżnić.
 12. Tworząc pytania odwołuj się do już pamiętanych informacji.
 13. Twórz odwołania do swojego życia w pytaniach.
 14. Tworząc pytania odwołuj się do emocji.
 15. Jeszcze bardziej upraszczaj pytania korzystając np. ze skrótów.
 16. W ważnych informacjach zapamiętuj też źródła i rok, z którego pochodzą.

Powyższe zasady przedstawiono w skrótowej formie, gdyż ważniejsze będzie ich praktyczne wykorzystanie, co zobaczymy w następnych rozdziałach.

Szerzej opisane reguły dostępne są na anglojęzycznej stronie internetowej autora metody SuperMemo: 20 rules of formulating knowledge