Przejdź do zawartości

Japoński/Słownictwo JLPT 3 Rząd A

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound

あ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
あ (感動詞)
ああ (指示詞)
あいさつ pozdrowienie
あいだ przestrzeń, pomiędzy
あう 合う spotykać się
あかちゃん niemowlak
あがる 上る powstawać, wspinać się, podnosić się
あかんぼう 赤ん坊 dziecko
あく 空く być pustym, pustoszyć
あげる(お祝いをあげる) opiekować się
あさねぼう 朝寝坊 późno wstająca osoba
あじ smak
あす 明日 jutro
あそび 遊び zabawa
あつまる 集る zbierać, kolekcjonować
あつめる 集める
あやまる 謝る przepraszać
アルバイト praca tymczasowa
あんしん 安心 spokój, ulga
あんぜん 安全 bezpieczeństwo
あんな rodzaj (jabłka)
あんない 案内 informacja, przewodzenie

い段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
いか 以下 mniej, nie więcej niż...
いがい 以外 z wyjątkiem, bez, wykluczając
いかが jak
いがく 医学 medycyna
いきる 生きる żyć, egzystować
いくら~ても ile by... to nie ... (ile bym nie zjadł, to nie przestanę być głodny)
いけん 意見 opinia
いし kamień
いじめる nabijać się, wyzłośliwiać, żartować z kogoś
いじょう 以上 więcej niż, przekraczające, ponad
いそぐ 急ぐ być w pośpiechu
いたす 致す być (z pokorą)
いただく 致く przyjmować, akceptować, jeść
いちど 一度 raz, pewnego razu
いっしょうけんめい 一生懸命 jak tylko można, z całą siła
いっぱい (副詞) szklanka, mnóstwo
いと wątek
いない 以内 wnętrze, mniej niż
いなか 田舎 wioska
いのる 祈る modlić się, życzyć
いらっしゃる być, wchodzić, isć
~いん ~員 członek, np. えきいん pracownik stacji

う段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
うえる 植える sadzić, uprawiać
うかがう odwiedzać, błagać (bóstwo)
うけつけ 受付 recepcja, centrum informacyjne
うける 受ける pobierać (lekcje, ciosy w żebra), doświadczać
うごく 動く poruszać się
うそ kłamstwo
うち (この二つのうち) domostwo
うつ 打つ cios
うつくしい 美しい piękne
うつす 写す opisywać, filmować
うつる 移る przenosić się, infekować
うで ramię
うまい pyszne
うら druga strona, wnętrze, tył
うりば 売り場 stoisko, miejsce sprzedaży
うるさい hałaśliwy
うれしい szczęśliwy, zaspokojony
うん (応答) tak
うんてんしゅ 運転手 kierowca
うんてん 運転 kierowanie
うんどう 運動 ćwiczenie (ruchowe)

え段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
エスカレーター schody ruchome
えだ gałązka
えらぶ 選ぶ wybierać
えんりょ 遠慮 brak pewności, rezerwa

お段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
おいでになる być (honorowy)
おいわい お祝い celebracja, święto, festiwal
おうせつま 応接間 pokój do przyjmowania gości, gościnny, recepcja
おおい 多い dużo, masa
おおきな 大きな spory, duży
オートバイ motocykl
オーバー powyżej, płaszcz
おかげ wsparcie, asysta
おかしい śmieszne, dziwne, absurdalne
~おき
おく sto milionów
おくじょう 屋上 dach, pokrycie dachu
おくりもの 贈り物 prezent
おくる 贈る dawać w prezencie
おくれる 遅れる spóźniać się
おこさん お子さん czyjeś dziecko
おこす 起す powodować, budzić
おこなう 行う wykonywać, dzialać
おこる 怒る denerwować się
おしいれ 押し入れ szafka
おじょうさん お嬢さん córka (czyjaś)
おたく お宅 twój dom, twoja chata
おちる 落る przegrywać, nawalać
おっしゃる mówić
おと dźwięk
おとす 落す upuszczać
おどり 踊り taniec
おどる 踊る tańczyc
おどろく 驚く być zaskoczonym
おまつり お祭り festiwal
おみまい お見舞い dobre słowo, zainteresowanie, uwaga
おみやげ お土産 pamiątka
おもいだす 思い出す przypominać sobie, pamiętać
おもう 思う myśleć
おもちゃ zabawka
おもて przód, orzeł (na monecie),
おや (感動詞) o!! mój boże!! oh!
おりる 下りる wysiadać, schodzić (z góry)
おる (”いる”の謙譲語) być (mowiąc o sobie)
おれい お礼
おれる 折れる łamać, składać
おわり 終わり koniec