Przejdź do zawartości

Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd Ha

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound

は段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
483 (名) ząb
484 パーティー (名) impreza
485 はい tak
486 ~はい ~杯 (尾) licznik dla naczyń (np. poproszę filiżankę kawy)
487 はいざら 灰皿 (名) popielniczka
488 はいる 入る (動I) wchodzić, dołączać
489 はがき 葉書 (名) kartka pocztowa
490 はく (動I) nosić/zakładać (miecz)
491 はこ (名) pudełko
492 はし (名) most
493 はし (名) pałeczki
494 はじまる 始まる (動I) zaczynać
495 はじめに 初めに zaczynając od.../po pierwsze...
496 はじめて 初めて po raz pierwszy
497 はしる 走る biec
498 バス (名) autobus/wanna/bass
499 バター (名) masło
500 はたち 二十歳 (名) dwudziestoletni/dwudziesty rok
501 はたらく 働く (動I) pracować/robić/pełnić obowiązki/ćwiczyć/grać na scenie
502 はち (名) osiem
503 はつか 二十日 (名) dwadzieścia dni/dwudziesty dzień miesiąca
504 はな (名) kwiat
505 はな (名) nos
506 はなし (名) mowa/historyjka/konwersacja
507 はなす 話す (動I) mówić
508 はは (名) matka (o własnej)
509 はやい 早い (形) wcześnie
510 はやい 速い (形) szybko
511 はる wiosna
512 はる (動I) przyklejać, wklejać
513 はれる 晴れる być słoneczny/rozchmurzyć się/przestać padać
514 はん (名) pół
515 ばん (名) wieczór
516 ~ばん ~番 (尾) numer~
517 パン (名) chleb/pieczywo
518 ハンカチ (名) chusteczka
519 ばんごう 番号 (名) numer/seria cyfr
520 ばんごはん 晩御飯 (名) kolacja
521 はんぶん 半分 (名) pół minuty

ひ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
522 ひがし (名) wschód
523 ~ひき ~匹 (尾) licznik do małych zwierząt (jeden chomik itd.)
524 ひく 引く (動I) odejmować/ciągnąć/grać (instrumentem ze strunami)
525 ひく 弾く (動I) grać (na gitarze, pianinie)
526 ひくい 低い (形) krótki/niski/pokorny/niski (głos)
527 ひこうき 飛行機 (名) samolot
528 ひだり (名) lewa strona
529 ひと (名) człowiek/osoba ludzka/ludzkość/prawdziwy człowiek/inni ludzie/dorosły
530 ひとつ 一つ (名) jedno (jajko)
531 ひとつき 一月 (名) jeden miesiąc
532 ひとり 一人 (名) jedna osoba, (ひとりで: samemu)
533 ひま (名) (1) czas wolny (2) pożegnanie
534 ひゃく (名) 100/sto
535 びょういん 病院 (名) szpital
536 びょうき 病気 (名) choroba
537 ひらがな 平仮名 (名) hiragana/47 sylab
538 ひる (名) południe/w czasie dnia
539 ひるごはん 昼御飯 (名) obiad
540 ひろい 広い (形) szeroki/przestronny

ふ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
541 フィルム (名) film (rolka)
542 ふうとう 封筒 (名) koperta
543 プール (名) basen
544 フォーク (名) widelec/lud
545 ふく 吹く (動I) (1) dmuchać (2) emitować/wydzielać
546 ふく (名) ubrania
547 ふたつ 二つ (名) dwa (jajka)
548 ぶたにく 豚肉 (名) wieprzowina
549 ふたり 二人 (名) dwie osoby/para
550 ふつか 二日 (名) drugi dzień miesiąca/dwa dni
551 ふとい 太い (形) gruby
552 ふゆ (名) zima
553 ふる 降る (動I) brać udział/padać(deszcz)
554 ふるい 古い (形) stare (nie w stosunku osób)/w podeszłym wieku/pradawne/przestarzałe
555 ふろ 風呂 (名) łazienka
556 ~ふん ~分 (尾) ~ minut

へ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
557 へた 下手 (形) nie wykwalifikowany/słaby
558 ベッド (名) łóżko
559 へや 部屋 (名) pokój
560 へん (名) obszar, sąsiedztwo
561 ペン (名) długopis
562 べんきょう 勉強 (名) studiować, pracowitość, redukcja
563 べんり 便利 (形) odpowiedni,dogodny

ほ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
564 ほう (比較を表す) (動I) (dzielić) przedstawia porównanie = opisuje coś bliżej
565 ぼうし 帽子 (名) czapka
566 ボールペン (名) długopis kulkowy
567 ほか (名) w innym miejscu/ na dworze (reszta=他)
568 ポケット (名) kieszeń
569 ほしい 欲しい (形) chciany/potrzebowany
570 ほそい 細い (形) smukły/właściwy
571 ボタン (名) guzik,przycisk
572 ホテル (名) hotel
573 ほん (名) książka
574 ~ほん ~本 (尾) licznik dla długich cylindrycznych rzeczy (jedna długa cylindryczna rzecz itd.)
575 ほんだな 本棚 (名) półka na książki
576 ほんとうに 本当に (副) naprawdę