Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd Ka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound


か段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
130 ~かい ~ ~razy
131 ~かい ~ ~piętro
132 がいこく 外国 obce państwo
133 がいこくじん 外国人 obcokrajowiec
134 かいしゃ 会社 firma, korporacja
135 かいだん 階段 schody
136 かいもの 買い物 zakupy
137 かう 買う kupować, zawierać transakcję
138 かえす 返す oddawać, zwracać
139 かえる 帰る powracać, wracać
140 かお twarz
141 かかる (時間がかかる) zajmować (czas/pieniądze/zasoby)
142 かぎ klucz
143 かく 書く pisać
144 がくせい 学生 uczeń, student
145 ~かげつ ~か月 ~miesięcy
146 かける (眼鏡をかける) nosić (okulary)
147 かける (電話をかける) rozmawiać przez telefon, wykręcać numer
148 かさ parasol
149 かす 貸す pożyczać
150 かぜ wiatr
151 かぞく 家族 rodzina
152 かた (この方) osoba
153 かたかな 片仮名 katakana
154 ~がつ ~ miesiąc
155 がっこう 学校 szkoła
156 かど róg (ulicy)
157 かない 家内 żona
158 かばん torba, plecak
159 かびん 花瓶 waza
160 かぶる nosić, nakładać na głowę (czapkę, maskę, hełm)
161 かみ papier
162 カメラ aparat fotograficzny
163 かようび 火曜日 wtorek
164 からい 辛い pikantne, ostre
165 からだ ciało
166 かりる 借りる pożyczać (od kogoś)
167 ~がる
168 かるい 軽い lekkie, niepoważne
169 カレンダー kalendarz
170 かわ rzeka
171 かわ rzeka, strumień
172 ~がわ ~ ~strona (lewa)
173 かわいい śliczne
174 かんじ 漢字 kanji

き段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
175 drzewo, drewno
176 きいろい 黄色い żółty
177 きえる 消える znikać, wychodzić
178 きく 聞く słuchać, słyszeć
179 きた północ
180 ギター gitara
181 きたない 汚い brudne
182 きっさてん 喫茶店 kawiarnia, pijalnia
183 きって 切手 znaczek pocztowy
184 きっぷ 切符 bilet
185 きのう 昨日 wczoraj
186 きゅう dziewięć
187 ぎゅうにく 牛肉 wołowina
188 きょう 今日 dziś
189 きょうしつ 教室 sala lekcyjna
190 きょうだい 兄弟 bliźnięta
191 きょねん 去年 poprzedni rok
192 きらい 嫌い nie lubić, nienawidzić
193 きる 切る ciąć, siekać
194 きる 着る nosić ubranie
195 きれい piękne, czyste, ładne
196 キロキログラム kilogram
197 キロキロメートル kilometer
198 ぎんこう 銀行 bank
199 きんようび 金曜日 piątek

く段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
200 dziewięć
201 くすり lekarstwo
ください poproszę
202 くだもの 果物 owoc
203 くち usta, otwór, wejście
204 くつ buty
205 くつした 靴下 skarpetki
206 くに państwo
207 くもる 曇る chmurzyć się
208 くらい 暗い ciemny, mroczny
209 ~くらい około (ilość)
210 ~ぐらい około (ilość)
211 クラス klasa
212 グラム gram
213 くる 来る przychodzić
214 くるま samochód, pojazd, koło
215 くろい 黒い czarny, ciemny

け段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
216 けさ 今朝 ten ranek
217 けす 消す kasować, wyłączać
218 けっこう 結構 wspaniale, miło, wystarczająco
219 けっこん 結婚 małżeństwo
220 げつようび 月曜日 poniedziałek
221 げんかん 玄関 wejście, przedpokój
222 げんき 元気 zdrowie, duch, energia

こ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
223 ~ ~ licznik do jednostek wojskowych
224 pięć
225 ~ ~ język (angielski), słowo
226 こうえん 公園 park
227 こうばん 交番 posterunek policji
228 こえ głos
229 コート płaszcz, kort tenisowy
230 ここ (指示詞) tutaj
231 ごご 午後 po południu
232 ここのか 九日 dziewięć dni, dziewiąty dzień miesiąca
233 ここのつ 九つ dziewięć
234 ごしゅじん 御主人 mąż (hon.)
235 ごぜん 午前 rano (9 rano)
236 こたえる 答える odpowiadać
237 こちら ta osoba, w tym kierunku, po czym
238 コップ szklanka
239 ことし 今年 obecny rok
240 ことば 言葉 słowo, język
241 こども 子供 dziecko
242 この to (np. to jajko)
243 ごはん 御飯 (gotowany) ryż, posiłek
244 こまる 困る być zaniepokojonym
245 これ to( co to jest?)
246 ~ころ czas, o (o czymś), około (czas)
247 ~ごろ czas, o (o czymś), około (czas)
248 こんげつ 今月 obecny miesiąc
249 こんしゅう 今週 obecny tydzień
250 こんな takie jak (np. takie jak te jajka)
251 こんばん 今晩 ten wieczór