Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd Ta

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound


た段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
347 ~だい ~台 (尾) licznik dla pojazdów (np. 1 pojazd, 2 pojazdy itd)
348 だいがく 大学 (名) uniwersytet
349 たいしかん 大使館 (名) ambasada
350 だいじょうぶ 大丈夫 (形) w porządku, ok
351 だいすき 大好き (形) bardzo lubiane
352 たいせつ 大切 (形) ważne
353 たいてい zazwyczaj
354 だいどころ 台所 (名) kuchnia
355 たいへん (形) straszne, potworne, okropne, bardzo
356 たかい 高い (形) wysokie, drogie
357 たくさん dużo
358 タクシー (名) taksówka
359 だす 出す (動I) przekazać, wysłać
360 ~たち (liczba mnoga) np. watashi = ja; watashi-tachi = my
361 たつ 立つ (動I) stać
362 たてもの 建物 (名) budynek
363 たのしい 楽しい (形) przyjemne, zabawne
364 たのむ 頼む (動I) prosić, błagać,żądać
365 たばこ (名) tytoń, papierosy
366 たぶん możliwe, prawdopodobne
367 たべもの 食べ物 (名) jedzenie
368 たべる 食べる jeść
369 たまご (名) jajko, ikra
370 だれ kto
371 たんじょうび 誕生日 (名) urodziny
372 だんだん stopniowo

ち段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
373 ちいさい 小さい (形) mały
374 ちかい 近い (形) blisko, krótko
375 ちがう 違う (動I) inaczej
376 ちかく 近く (名) blisko, w sąsiedztwie
377 ちかてつ 地下鉄 (名) metro, pociąg podziemny
378 ちず 地図 (名) mapa
379 ちち (名) ojciec (grzecznie, mówiąc o własnym)
380 ちゃいろ 茶色 jasno brązowy, śniady
381 ちゃわん (名) miseczka (na ryż, herbatę)
382 ~ちゅう ~中 środek, w trakcie
383 ちょうど właśnie tak, dokładnie tak
384 ちょっと trochę, chwilkę

つ段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
385 ついたち 一日 (名) pierwszy dzień miesiąca, jeden dzień
386 つかう 使う (動I) używać
387 つかれる 疲れる męczyć się, zmęczyć się
388 つぎ (名) następny
389 つく 着く (動I) dotrzeć
390 つくえ (名) biurko
391 つくる 作る (動I) tworzyć, produkować
392 つける doczepiać, doklejać, towarzyszyć
393 つとめる 勤める służyć, pracować dla
394 つまらない (形) nie znaczące, nudne
395 つめたい 冷たい (形) zimne, lodowate
396 つよい 強い (形) silny

て段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
397 (名) ręka
398 テープ (名) kaseta
399 テープレコーダー (名) magnetofon
400 テーブル (名) stół
401 でかける 出かける wyruszać, wychodzić, zaczynać
402 てがみ 手紙 (名) list
403 できる (英語ができる) być w stanie, umieć
404 でぐち 出口 (名) wyjście, brama, odpływ
405 テスト (名) test
406 では (感動詞) then, well, so, well then
407 デパート (名) dom towarowy
408 でも (接) ale jednak
409 でる 出る wychodzić, zjawiać się
410 テレビ (名) telewizja, TV
411 てんき 天気 (名) pogoda, żywioły
412 でんき 電気 (名) elektryczność, światło (elektryczne)
413 でんしゃ 電車 (名) pociąg elektryczny
414 でんわ 電話 (名) telefon

と段[edytuj]

番号 かな 漢字 品詞 意味
415 (名) drzwi przesuwane (drzwi w japońskim stylu)
416 ~ど ~度 (尾) licznik dla ilości zdarzeń
417 ドア (名) drzwi zawiasowe
418 トイレ (名) toaleta
419 どう (副詞) jak
420 どうして dlaczego?, z jakiego powodu? po co?
421 どうぞ proszę
422 どうぶつ 動物 (名) zwierzę
423 どうも dzięki, całkiem
424 とお (名) dziesięć
425 とおい 遠い (形) daleko
426 とおか 十日 (名) dziesięć dni
427 ときどき 時々 czasami
428 とけい 時計 (名) zegarek, zegar
429 どこ gdzie
430 ところ (名) miejsce
431 としょかん 図書館 (名) biblioteka
432 どちら które (z dwóch), kto
433 とても (副) bardzo
434 どなた kto (grzecznie)
435 となり obok, następne drzwi, sąsiadująco
436 どの (どの人) jak (długo), pan
437 とぶ 飛ぶ skakać
438 とまる 止まる zatrzymać się
439 ともだち 友達 (名) przyjaciel
440 どようび 土曜日 (名) sobota
441 とり (名) ptak, drób
442 とりにく 鳥肉 (名) mięso kurczaka
443 とる 取る brać, podnosić, zbierać
444 とる 撮る robić (zdjęcia, film)
445 どれ tak więc..., które (z ponad 3)
446 どんな jakiego rodzaju