Java - proste aplikacje/Kalkulator

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Opis aplikacji[edytuj]

Ćwiczenie 1[edytuj]

Rozbudować kalkulator o odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ewentualnie inne działania i funkcje matematyczne nie uwzględniając kolejności działań.

Ćwiczenie 2[edytuj]

Dodać możliwość wprowadzania działań z nawiasami oraz zaimplementować właściwą kolejność działań (np. 2+2*2=6).

Kod źródłowy[edytuj]

import java.awt.* ;
import java.awt.event.* ;

public class calc extends Frame {

 Button btn;  TextField tfield;  Double buffer;
 String lastCommand;  boolean lastKeyIsCommand;

 private class DigitPressedActionListener implements ActionListener {
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
   if ( lastKeyIsCommand ) tfield.setText("") ;
   tfield.setText( tfield.getText() + e.getActionCommand() );
   lastKeyIsCommand = false ;
  }
 }

 private class CommandPressedActionListener implements ActionListener {
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

   if( lastCommand.equals("+") )
    buffer += new Double( tfield.getText() );

   if( lastCommand.equals("=") ) 
    buffer = new Double( tfield.getText() );

   tfield.setText( buffer.toString() );
   lastCommand = e.getActionCommand() ;
   lastKeyIsCommand = true ;
  }
 }

 public calc() 
 {
  this.addWindowListener( new WindowAdapter() {
   public void windowClosing(WindowEvent ev) {
    System.exit(0); 
   }
  } );

  DigitPressedActionListener digitPressedAL = new DigitPressedActionListener();
  CommandPressedActionListener commandPressedAL = new CommandPressedActionListener();

  buffer = 0.0 ;
  lastCommand = new String("=") ;
  lastKeyIsCommand = true ;

  setTitle("Kalkulator") ;
  setLayout( new BorderLayout() ) ;
  Panel p = new Panel() ;
  p.setLayout( new GridLayout(5,4) ) ;
  tfield = new TextField("0.0") ;
  add( tfield, BorderLayout.PAGE_START ) ;

  btn = new Button(""); p.add( btn ); 
  btn = new Button(""); p.add( btn ); 
  btn = new Button(""); p.add( btn ); 
  btn = new Button(""); p.add( btn ); 

  btn = new Button("1"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("2"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("3"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("+"); p.add( btn ); btn.addActionListener(commandPressedAL); 

  btn = new Button("4"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("5"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("6"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button(""); p.add( btn ); 

  btn = new Button("7"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("8"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("9"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button(""); p.add( btn ); 

  btn = new Button("0"); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("."); p.add( btn ); btn.addActionListener(digitPressedAL); 
  btn = new Button("="); p.add( btn ); btn.addActionListener(commandPressedAL); 
  btn = new Button(""); p.add( btn );  

  add( p, BorderLayout.CENTER ) ;
  pack();
  setVisible(true);
 }

 public static void main( String args[] ) {
  calc e = new calc();
 }

}