Przejdź do zawartości

Jidysz/Wstęp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wstęp[edytuj]

Wszystkie zasady pisowni w niniejszej pracy są oparte na współczesnej ortografii i gramatyce opracowanej przez Żydowski Instytut Naukowy (YIVO) i różnią się od tzw. systemu oksfordzkiego czy zasad stosowanych w byłym Związku Radzieckim. Zasady wymowy oparte na tym samym źródle nie uwzględniają odmian dialektalnych. Powyższą kwestię należy mieć na uwadze pracując z tekstami sprzed okresu kodyfikacji, gdzie kwestia ortografii była rzeczą względną. W osobnym aneksie przedstawię podstawowe różnice występujące w innych używanych systemach kodyfikacji oraz różnice wymowy w poszczególnych dialektach.