Przejdź do zawartości

Jidysz/Zagadnienia podstawowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Alfabet jidysz[edytuj]

Znaki podstawowe[edytuj]

Alfabet jidysz w swej podstawowej formie oparty jest na alfabecie hebrajskim, który standardowo zawiera 22 znaki. Są to odpowiednio od prawej do lewej:

HTML[edytuj]

Litery drukowane
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
Litery pisane
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

Uwaga: Aby poprawnie zobaczyć litery pisane należy pobrać i zainstalować font Yoav Cursive, który jest dostępny bezpłatnie np. z tej strony

PNG[edytuj]

W jidysz podobnie jak we wszystkich innych językach żydowskich stosujacych alfabet hebrajski, pisze się i czyta z prawej do lewej. Liter, w przeciwieństwie do alfabetu łacińskiego nie dzieli się na majuskuły (wersaliki) i minuskuły oraz ze względu na zalecenia religijne (litery są święte) nie wolno ich ze sobą łączyć. Zasada ta obowiązuje nawet dla pisma odręcznego.

Formy końcowe[edytuj]

Pięć z nich przybiera inną formę graficzną kiedy występuje na końcu wyrazu. Są to tzw. formy końcowe.

Forma podstawowa Forma końcowa
symbol nazwa symbol nazwa
כ chof ך lange chof
מ mem ם szlos mem
נ nun ן lange nun
פ pej/fej ף lange fej
צ cadek ץ lange cadek

Znaki dodatkowe[edytuj]

Sześć liter wystepuje w odmianach fonetycznych, różniących się wymową w zależności od modyfikacji graficznych litery podstawowej.

Forma podstawowa Odmiany
symbol nazwa symbol nazwa wymowa uwagi
א alef א sztumer alef (brak) (3)
אַ pasech alef a
אָ komec alef u
ב bejs ב bejs b
בֿ wejs w (2)
כ chof כ chof ch (1)
כּ kof k (2) (7)
פ pej/fej פ nie używana w ortografii YIVO
פּ pej p (8)
פֿ fej f (1)
ש szin ש szin sz
שׂ sin s (2)
ת sof/tof ת sof s (2)
תּ tof t (2)
 • (1) Posiada formę końcową.
 • (2) Używana tylko w słowach pochodzenia hebrajskiego.
 • (3) Nie wymawia się jej i nie transkrybuje. Oznacza tylko, że sylaba zaczyna się od wymawianego ו‎, י lub złożenia tych liter.
 • (7) W przeciwieństwie do כ nie ma odrębnej formy końcowej.
 • (8) W przeciwieństwie do פֿ nie ma odrębnej formy końcowej.

Złożenia liter[edytuj]

Podstawowe dwuznaki[edytuj]

Historycznie istnieją cztery podstawowe dwuznaki, które wymawia się inaczej niż by to wynikało z liter składowych.

symbol nazwa wymowa uwagi
וו cwej wown w
וי wow jud oj
יי cwej judn ej
ײַ pasech cwej judn aj

Grupy spółgłoskowe[edytuj]

Ze względu na potrzebę zapisania spółgłosek wystepujących w językach słowiańskich, w jidysz, tak jak w języku polskim, występują złożenia liter, które podobnie jak powyższe dwuznaki wymawia się inaczej.

symbol nazwa wymowa uwagi
דז dalet zajen dz
דזש dalet zajen szin
זש zajen szin ż
טש tes szin cz


Transliteracja i transkrypcja pisma jidysz[edytuj]

Poniższa tabela prezentuje zestaw znaków występujących w jidysz podług słownika Uriela Weinreicha English-Yiddish-English Dictionary (Weinreich 1968). Transkrypcje YIVO i Harkavy'ego są zaczerpnięte z tego samego źródła, gdzie są przedstawione jako "odpowiedniki fonetyczne" i zwane romanizacją. Transkrypcja YIVO jest międzynarodowym standardem. Transkrypcja Harkavy'ego z roku 1898 została załączona tylko dla porównania. Transkrypcja IPA odpowiada przykładom dźwiękowym w zalecanej przez YIVO wymowie, zamieszczonym na stronie instytutu. Transkrypcja fonetyczna jest transkrypcją zwyczajową, stosowaną w polskojęzycznych publikacjach Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i jako taka, choć bardziej zrozumiała dla ludzi posługujących się językiem polskim, nie stanowi żadnego oficjalnego standardu. Załączona transliteracja jest zgodna z Polską Normą PN-74/N-01212.

Symbol Wartość numeryczna Transkrypcja YIVO Transkrypcja Harkavy'ego Transkrypcja IPA Transliteracja wg PN-74/N-01212 Transliteracja wg autora Transkrypcja fonetyczna Nazwa litery w jidysz Nazwa litery po polsku Uwagi
א 1 (brak) (brak) (brak) a lub ⊃ (a) (brak) שטומער אַלף sztumer alef (3)
אַ 1 a a a a a a פּתח אַלף pasech alef
אָ 1 o o ɔ o o o קמץ אַלף komec alef
ב 2 b b b b b b בית bejs
בֿ 2 v v v v (a) v w בֿית wejs (2)
ג 3 g g g g g g גימל giml
ד 4 d d d d d d דלתּ dalet
דז dz (brak) ʣ (brak) ġ dz דלתּ זיין dalet zajen
דזש dzh (brak) ʤ ǧ ǧ דלתּ זיין שין dalet zajen szin
ה 5 h h h h h h הא hej
ו 6 u u ʊ w (a) u u וואָוו wow
וּ 6 u (brak) ʊ u u u מלופּן וואָוו melupm wow (4)
װ v v v w w w צוויי וואָוון cwej wown
ױ oy oi ɔj oy lub oj oj oj וואָוו יוד wow jud
ז 7 z z z z z z זיין zajen
זש zh zh ʒ ž ž ż זיין שין zajen szin
ח 8 kh ch x (a) ch חית ches (2)
ט 9 t t t t lub ṭ (a) t t טית tes
טש tsh (brak) ʧ č č cz טית שין tes szin
י 10 y, i y, i j, i i lub y lub j i lub j j, i יוד jud (5)
יִ 10 i (brak) i (brak) i i חיריק יוד chirek jud (6)
ײ ey ei, ai ɛj ey, aj ej ej צוויי יודן cwej judn
ײַ ay (brak) aj ay, ej aj aj פּתח צוויי יודן pasech cwej judn
כּ 20 k k k k (a) k כּף kof (2) (7)
כ 20 kh ch x ḵ lub ch (b) ch כף chof
ך 500 kh ch x ḵ lub ch (b) ch לאַנגער כף lange chof (1)
ל 30 l l l, ʎ l l l למד lamed
מ 40 m m m m m m מם mem
ם 600 m m m m m m שלאָס מם szlos mem (1)
נ 50 n n n n n n נון nun
ן 700 n, m n, m n, ŋ, m n n n, m לאַנגער נון lange nun (1)
ס 60 s s s s s s סמך samech
ע 70 e e ɛ e lub ⊂ (a) e e עין ajen
פּ 80 p p p p p p פּא pej (8)
פֿ 80 f f f f f f פֿא fej
ף 800 f f f f f f לאַנגער פֿא lange fej (1)
צ 90 ts tz ʦ c lub ṣ (c) c c צדיק cadek
ץ 900 ts tz ʦ c lub ṣ (c) c c לאַנגער צדיק lange cadek (1)
ק 100 k k k k lub q (a) k k קוף kuf
ר 200 r r ʀ r r r ריש rejsz
ש 300 sh sh ʃ š š sz שין szin
שׂ 300 s s s ś ś s שׂין sin (2)
תּ 400 t t t t (a) t תּוו tof (2)
ת 400 s s s (a) lub s s תוו sof (2)

Przypisy

 • (1) Forma końcowa. Używana tylko na końcu wyrazu.
 • (2) Używana tylko w słowach pochodzenia hebrajskiego.
 • (3) Nie wymawia się jej i nie transkrybuje. Oznacza tylko, że sylaba zaczyna się od wymawianego י ,ו lub złożenia tych liter.
 • (4) Używane tylko w sąsiedztwie וו albo przed י.
 • (5) Spółgłoskowe [j] na początku sylaby (z wyjątkiem wystąpienia po א). W innych przypadkach samogłoskowe [i].
 • (6) Używane jedynie po spółgłoskowym י lub w sąsiedztwie innej samogłoski.
 • (7) W przeciwieństwie do כ nie ma odrębnej formy końcowej.
 • (8) W przeciwieństwie do פֿ nie ma odrębnej formy końcowej.


Przypisy do uwag znajdujących się w kolumnie Transliteracja wg PN-74/N-01212.

 • (a) W wyrazach hebrajskich.
 • (b) Dopuszczone do stosowania w publikacjach niefilologicznych.
 • (c) W wyrazach hebrajskich i tekstach naukowych.


Uwagi do zasad zawartych w polskiej normie[edytuj]

W polskiej normie PN-74/N-01212 nie uniknięto niestety kilku błędów, które w efekcie, przy próbie stosowania jej przez osoby nie obeznane z jidysz mogą przysporzyć problemów. Przede wszystkim nieuzasadniony wydaje się podział na odmienną transliterację liter w słowach jidysz i hebrajskich, choćby z tego powodu, iż osoby dla których przeznaczona jest norma (np. bibliotekarki), mogą nie mieć pojęcia, które ze słów są pochodzenia hebrajskiego. Stosowanie takiego zróżnicowania i tak nic istotnego nie wnosi, bowiem aby oddać wymowę słów hebrajskich należałoby stosować transkrypcję nie zaś transliterację. Ponadto w normie znajduje się kilka nieścisłości, które wymienię poniżej:

 • א (alef) - w jidysz standardowym, pisanym ortograficznie, litera ta zawsze jest niema. Nie ma więc powodu dla którego trzeba by ją było transliterować jako literę a bo tak należy transliterować אַ (pasech alef).
 • ו (waw) - litera ta nie występuje tylko w wyrazach pochodzenia hebrajskiego. Wręcz przeciwnie. W jidysz pełni rolę samogłoski u i tak należy ją transliterować.
 • דז (dalet zajen) - norma nie uwzględnia istnienia tej grupy spółgłoskowej. Zgodnie z zaleceniami normy (pkt 2.4. Transliteracja grupy spółgłosek w wyrazach pochodzenia słowiańskiego) należałoby ją transliterować jednym znakiem. Nie jest on jednak podany.
 • יִ (chirek jud) - nie występuje w normie. W przeciwieństwie do י (jud) tę literę zawsze transliteruje się wyłącznie jako samogłoskowe i.
 • יי (cwej judn) i ײַ (pasech cwej judn) - prawdopodobnie jest to tylko błąd osoby przygotowującej normę do druku bowiem dla jednego dwuznaku proponowana jest forma ey lub aj a dla drugiego ay lub ej. Powinno być ey lub ej oraz analogicznie ay lub aj. Poza tym (cwej judn) nazwany jest w normie (cwej chirek-yudn) i zapisany jako יִיִ. Takie zestawienie liter występuje bardzo rzadko i transliteruje się je wtedy jako ii, np. w słowie קיִיִש.
 • פּ (pej) - w oryginale normy, w kolumnie z transliteracją zamiast p znajduje się nazwa litery pey. Tym razem jest to ewidentny błąd osoby przygotowującej normę do druku.
 • W normie niespełniony jest postulat jednoznaczności (pkt 2.5. Jednoznaczność) nakazujący każdą literę alfabetu hebrajskiego oddać inną literą alfabetu łacińskiego. Chociażby dla liter ט (tet) i תּ (tof) jako odpowiednik łaciński proponuje się tą samą literę t. Uniemożliwia to proces retransliteracji.


Zasady wymowy[edytuj]

Samogłoski[edytuj]

W języku jidysz zasadniczo wyróżnia się pięć samogłosek. W tym trzy niezaokrąglone: i, ɛ, a i dwie zaokrąglone ʊ, ɔ. W podanej kolejności odpowiednio są realizowane przez następujące znaki alfabetu: י (jud), ע (ajen), אַ (pasech alef) oraz ו (waw) i אָ (komec alef). Przy czym trzeba pamiętać, że י (jud) w sąsiedztwie innej samogłoski będzie odpowiadał spółgłoskowemu j. A także o tym, że występuje on również jako יִ (chirek jud), który zawsze jest samogłoską podobnie jak וּ (melupm wow).

Symbol IPA Polski odpowiednik Opis Audio
י i i samogłoska przymknięta przednia niezaokrąglona
ע ɛ e samogłoska półotwarta przednia niezaokrąglona
אַ a a samogłoska otwarta przednia niezaokrąglona
אָ ɔ o samogłoska półotwarta tylna zaokrąglona
ו ʊ u samogłoska prawie przymknięta tylna scentralizowana zaokrąglona


Poniższa tabela umiejscawia je, dla porównania, na tle samogłosek występujących w innych językach. Symbol z prawej strony kropki oznacza samogłoskę zaokrągloną.

Przednie P. scentr. Centralne T. scentr. Tylne
Przymknięte
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ə
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ
ɐ
a • ɶ
ɑ • ɒ
Prawie przymknięte
Półprzymknięte
Średnie
Półotwarte
Prawie otwarte
Otwarte

Spółgłoski[edytuj]

Pojedyncza artykulacja[edytuj]

Spółgłoski płucne o pojedynczej artykulacji występujące w jidysz.

Symbol IPA Polski odpowiednik Opis Audio
מ ם m m spółgłoska nosowa dwuwargowa
נ ן n n spółgłoska nosowa dziąsłowa
נ ן ŋ n spółgłoska nosowa tylnojęzykowo-miękkopodniebienna
פּ p p spółgłoska zwarta dwuwargowa bezdźwięczna
ב b b spółgłoska zwarta dwuwargowa dźwięczna
ט תּ t t spółgłoska zwarta dziąsłowa bezdźwięczna
ד d d spółgłoska zwarta dziąsłowa dźwięczna
ק כּ k k spółgłoska zwarta miękkopodniebienna bezdźwięczna
ג g g spółgłoska zwarta miękkopodniebienna dźwięczna
פֿ f f spółgłoska szczelinowa wargowo-zębowa bezdźwięczna
וו v w spółgłoska szczelinowa wargowo-zębowa dźwięczna
ס שׂ ת s s spółgłoska szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna
ז z z spółgłoska szczelinowa dziąsłowa dźwięczna
ש ʃ sz spółgłoska szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna
זש ʒ ż spółgłoska szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna
כ ך x ch spółgłoska miękkopodniebienna bezdźwięczna
ח χ (ch) spółgłoska szczelinowa języczkowa bezdźwięczna
ה h h spółgłoska szczelinowa krtaniowa bezdźwięczna
י j j spółgłoska półotwarta podniebienna
ר ʀ r spółgłoska drżąca języczkowa
ל l l spółgłoska boczna dziąsłowa
ל ʎ (kresowe) l spółgłoska boczna półotwarta podniebienna

Poniższa tabela umiejscawia je, dla porównania, na tle spółgłosek płucnych o pojedynczej artykulacji występujących w innych językach. Jeśli są umiejscowione parami symbol z prawej strony oznacza spółgłoskę dźwięczną.

miejsce artykulacji
sposób artykulacji
Dwu‐
wargowe
War‐
gowo‐
zębowe
Między‐
zębowe
Dzią‐
sło­we
Zadzią‐
słowe
Re­tro‐
fle­ksyjne
Pod­nie‐
bienne
Miękko‐
podnie‐
bienne
Języcz‐
kowe
Gar‐
dłowe
Nagło‐
śnio­we
Krta‐
niowe
Nosowe m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ  
Zwarte p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ   ʡ ʔ  
Szczelinowe ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Aproksymanty β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ      
Drżące ʙ r * ʀ я*  
Uderzeniowe ⱱ̟ ɾ ɽ       ʡ̯  
Boczne szczelinowe ɬ ɮ *    *    *       
Boczne aproksymanty    l ɭ ʎ ʟ  
Boczne uderzeniowe   ɺ * ʎ̯ ʟ̆    

Afrykaty[edytuj]

Spółgłoski zwarto-szczelinowe (afrykaty) występujące w jidysz.

Symbol IPA Polski odpowiednik Opis Audio
Łączenie Ligatura
צ t͡s ʦ c afrykata dziąsłowa bezdźwięczna
דז d͡z ʣ dz afrykata dziąsłowa dźwięczna
טש t͡ʃ ʧ cz afrykata zadziąsłowa bezdźwięczna
דזש d͡ʒ ʤ afrykata zadziąsłowa dźwięczna


Jidysz a Unicode[edytuj]

Chcąc omówić sposób kodowania znaków występujących w języku jidysz, nie sposób zrobić tego w oderwaniu od pozostałej części całej hebrajskiej części Unikodu. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami. Od podstawowego jakim jest to, że nie ma odrębnego, specjalnego bloku kodowego dla tego języka – i tak jak wszystkie języki żydowskie bazujące na piśmie hebrajskim wykorzystują jego znaki, tak i zakres kodowy tych znaków jest dla wszystkich tych języków wspólny – po takie, jak względy historyczne i zmieniające się w czasie normy ortograficzne. Chcąc bowiem pracować na cyfrowych kopiach archaicznych tekstów, przykładowo w celu poznania mechanizmów jakim podlegał język na przestrzeni dziejów, nie możemy (a w niektórych przypadkach nie jest to wręcz możliwe) zapisywać ich przy pomocy współczesnej ortografii.

Szersze omówienie zagadnienia, któremu poświęcony jest ten rozdział, konieczne jest także ze względu na bardzo częste, błędne stosowanie niektórych znaków zawartych w hebrajskiej części Unikodu. To z kolei związane jest z nierozumieniem, przez użytkowników ale też i producentów niektórych rozwiązań informatycznych, funkcji jakie ów znaki pełnią oraz samą historią i rozwojem hebrajskich stron kodowych.

Tablice[edytuj]

059 05A 05B 05C 05D 05E 05F
0
[0590]
֐
HEX: ֐
DEC: ֐
UTF-8: D6 90
[05A0]
‏֠
HEX: ֠
DEC: ֠
UTF-8: D6 A0
[05B0]
‏ְ
HEX: ְ
DEC: ְ
UTF-8: D6 B0
[05C0]
׀
HEX: ׀
DEC: ׀
UTF-8: D7 80
[05D0]
א
HEX: א
DEC: א
UTF-8: D7 90
[05E0]
נ
HEX: נ
DEC: נ
UTF-8: D7 A0
[05F0]
װ
HEX: װ
DEC: װ
UTF-8: D7 B0
1
[0591]
‏֑
HEX: ֑
DEC: ֑
UTF-8: D6 91
[05A1]
‏֡
HEX: ֡
DEC: ֡
UTF-8: D6 A1
[05B1]
‏ֱ
HEX: ֱ
DEC: ֱ
UTF-8: D6 B1
[05C1]
‏ׁ
HEX: ׁ
DEC: ׁ
UTF-8: D7 81
[05D1]
ב
HEX: ב
DEC: ב
UTF-8: D7 91
[05E1]
ס
HEX: ס
DEC: ס
UTF-8: D7 A1
[05F1]
ױ
HEX: ױ
DEC: ױ
UTF-8: D7 B1
2
[0592]
‏֒
HEX: ֒
DEC: ֒
UTF-8: D6 92
[05A2]
‏֢
HEX: ֢
DEC: ֢
UTF-8: D6 A2
[05B2]
‏ֲ
HEX: ֲ
DEC: ֲ
UTF-8: D6 B2
[05C2]
‏ׂ
HEX: ׂ
DEC: ׂ
UTF-8: D7 82
[05D2]
ג
HEX: ג
DEC: ג
UTF-8: D7 92
[05E2]
ע
HEX: ע
DEC: ע
UTF-8: D7 A2
[05F2]
ײ
HEX: ײ
DEC: ײ
UTF-8: D7 B2
3
[0593]
‏֓
HEX: ֓
DEC: ֓
UTF-8: D6 93
[05A3]
‏֣
HEX: ֣
DEC: ֣
UTF-8: D6 A3
[05B3]
‏ֳ
HEX: ֳ
DEC: ֳ
UTF-8: D6 B3
[05C3]
׃
HEX: ׃
DEC: ׃
UTF-8: D7 83
[05D3]
ד
HEX: ד
DEC: ד
UTF-8: D7 93
[05E3]
ף
HEX: ף
DEC: ף
UTF-8: D7 A3
[05F3]
׳
HEX: ׳
DEC: ׳
UTF-8: D7 B3
4
[0594]
‏֔
HEX: ֔
DEC: ֔
UTF-8: D6 94
[05A4]
‏֤
HEX: ֤
DEC: ֤
UTF-8: D6 A4
[05B4]
‏ִ
HEX: ִ
DEC: ִ
UTF-8: D6 B4
[05C4]
‏ׄ
HEX: ׄ
DEC: ׄ
UTF-8: D7 84
[05D4]
ה
HEX: ה
DEC: ה
UTF-8: D7 94
[05E4]
פ
HEX: פ
DEC: פ
UTF-8: D7 A4
[05F4]
״
HEX: ״
DEC: ״
UTF-8: D7 B4
5
[0595]
‏֕
HEX: ֕
DEC: ֕
UTF-8: D6 95
[05A5]
‏֥
HEX: ֥
DEC: ֥
UTF-8: D6 A5
[05B5]
‏ֵ
HEX: ֵ
DEC: ֵ
UTF-8: D6 B5
[05C5]
‏ׅ
HEX: ׅ
DEC: ׅ
UTF-8: D7 85
[05D5]
ו
HEX: ו
DEC: ו
UTF-8: D7 95
[05E5]
ץ
HEX: ץ
DEC: ץ
UTF-8: D7 A5
[05F5]
׵
HEX: ׵
DEC: ׵
UTF-8: D7 B5
6
[0596]
‏֖
HEX: ֖
DEC: ֖
UTF-8: D6 96
[05A6]
‏֦
HEX: ֦
DEC: ֦
UTF-8: D6 A6
[05B6]
‏ֶ
HEX: ֶ
DEC: ֶ
UTF-8: D6 B6
[05C6]
׆
HEX: ׆
DEC: ׆
UTF-8: D7 86
[05D6]
ז
HEX: ז
DEC: ז
UTF-8: D7 96
[05E6]
צ
HEX: צ
DEC: צ
UTF-8: D7 A6
[05F6]
׶
HEX: ׶
DEC: ׶
UTF-8: D7 B6
7
[0597]
‏֗
HEX: ֗
DEC: ֗
UTF-8: D6 97
[05A7]
‏֧
HEX: ֧
DEC: ֧
UTF-8: D6 A7
[05B7]
‏ַ
HEX: ַ
DEC: ַ
UTF-8: D6 B7
[05C7]
‏ׇ
HEX: ׇ
DEC: ׇ
UTF-8: D7 87
[05D7]
ח
HEX: ח
DEC: ח
UTF-8: D7 97
[05E7]
ק
HEX: ק
DEC: ק
UTF-8: D7 A7
[05F7]
׷
HEX: ׷
DEC: ׷
UTF-8: D7 B7
8
[0598]
‏֘
HEX: ֘
DEC: ֘
UTF-8: D6 98
[05A8]
‏֨
HEX: ֨
DEC: ֨
UTF-8: D6 A8
[05B8]
‏ָ
HEX: ָ
DEC: ָ
UTF-8: D6 B8
[05C8]
׈
HEX: ׈
DEC: ׈
UTF-8: D7 88
[05D8]
ט
HEX: ט
DEC: ט
UTF-8: D7 98
[05E8]
ר
HEX: ר
DEC: ר
UTF-8: D7 A8
[05F8]
׸
HEX: ׸
DEC: ׸
UTF-8: D7 B8
9
[0599]
‏֙
HEX: ֙
DEC: ֙
UTF-8: D6 99
[05A9]
‏֩
HEX: ֩
DEC: ֩
UTF-8: D6 A9
[05B9]
‏ֹ
HEX: ֹ
DEC: ֹ
UTF-8: D6 B9
[05C9]
׉
HEX: ׉
DEC: ׉
UTF-8: D7 89
[05D9]
י
HEX: י
DEC: י
UTF-8: D7 99
[05E9]
ש
HEX: ש
DEC: ש
UTF-8: D7 A9
[05F9]
׹
HEX: ׹
DEC: ׹
UTF-8: D7 B9
A
[059A]
‏֚
HEX: ֚
DEC: ֚
UTF-8: D6 9A
[05AA]
‏֪
HEX: ֪
DEC: ֪
UTF-8: D6 AA
[05BA]
‏ֺ
HEX: ֺ
DEC: ֺ
UTF-8: D6 BA
[05CA]
׊
HEX: ׊
DEC: ׊
UTF-8: D7 8A
[05DA]
ך
HEX: ך
DEC: ך
UTF-8: D7 9A
[05EA]
ת
HEX: ת
DEC: ת
UTF-8: D7 AA
[05FA]
׺
HEX: ׺
DEC: ׺
UTF-8: D7 BA
B
[059B]
‏֛
HEX: ֛
DEC: ֛
UTF-8: D6 9B
[05AB]
‏֫
HEX: ֫
DEC: ֫
UTF-8: D6 AB
[05BB]
‏ֻ
HEX: ֻ
DEC: ֻ
UTF-8: D6 BB
[05CB]
׋
HEX: ׋
DEC: ׋
UTF-8: D7 8B
[05DB]
כ
HEX: כ
DEC: כ
UTF-8: D7 9B
[05EB]
׫
HEX: ׫
DEC: ׫
UTF-8: D7 AB
[05FB]
׻
HEX: ׻
DEC: ׻
UTF-8: D7 BB
C
[059C]
‏֜
HEX: ֜
DEC: ֜
UTF-8: D6 9C
[05AC]
‏֬
HEX: ֬
DEC: ֬
UTF-8: D6 AC
[05BC]
‏ּ
HEX: ּ
DEC: ּ
UTF-8: D6 BC
[05CC]
׌
HEX: ׌
DEC: ׌
UTF-8: D7 8C
[05DC]
ל
HEX: ל
DEC: ל
UTF-8: D7 9C
[05EC]
׬
HEX: ׬
DEC: ׬
UTF-8: D7 AC
[05FC]
׼
HEX: ׼
DEC: ׼
UTF-8: D7 BC
D
[059D]
‏֝
HEX: ֝
DEC: ֝
UTF-8: D6 9D
[05AD]
‏֭
HEX: ֭
DEC: ֭
UTF-8: D6 AD
[05BD]
‏ֽ
HEX: ֽ
DEC: ֽ
UTF-8: D6 BD
[05CD]
׍
HEX: ׍
DEC: ׍
UTF-8: D7 8D
[05DD]
ם
HEX: ם
DEC: ם
UTF-8: D7 9D
[05ED]
׭
HEX: ׭
DEC: ׭
UTF-8: D7 AD
[05FD]
׽
HEX: ׽
DEC: ׽
UTF-8: D7 BD
E
[059E]
‏֞
HEX: ֞
DEC: ֞
UTF-8: D6 9E
[05AE]
‏֮
HEX: ֮
DEC: ֮
UTF-8: D6 AE
[05BE]
־
HEX: ־
DEC: ־
UTF-8: D6 BE
[05CE]
׎
HEX: ׎
DEC: ׎
UTF-8: D7 8E
[05DE]
מ
HEX: מ
DEC: מ
UTF-8: D7 9E
[05EE]
׮
HEX: ׮
DEC: ׮
UTF-8: D7 AE
[05FE]
׾
HEX: ׾
DEC: ׾
UTF-8: D7 BE
F
[059F]
‏֟
HEX: ֟
DEC: ֟
UTF-8: D6 9F
[05AF]
‏֯
HEX: ֯
DEC: ֯
UTF-8: D6 AF
[05BF]
‏ֿ
HEX: ֿ
DEC: ֿ
UTF-8: D6 BF
[05CF]
׏
HEX: ׏
DEC: ׏
UTF-8: D7 8F
[05DF]
ן
HEX: ן
DEC: ן
UTF-8: D7 9F
[05EF]
ׯ
HEX: ׯ
DEC: ׯ
UTF-8: D7 AF
[05FF]
׿
HEX: ׿
DEC: ׿
UTF-8: D7 BF
20A
A
[20AA]
HEX: ₪
DEC: ₪
UTF-8: E2 82 AA
FB0 FB1 FB2 FB3 FB4
0
[FB00]
HEX: ff
DEC: ff
UTF-8: EF AC 80
[FB10]
HEX: ﬐
DEC: ﬐
UTF-8: EF AC 90
[FB20]
HEX: ﬠ
DEC: ﬠ
UTF-8: EF AC A0
[FB30]
HEX: אּ
DEC: אּ
UTF-8: EF AC B0
[FB40]
HEX: נּ
DEC: נּ
UTF-8: EF AD 80
1
[FB01]
HEX: fi
DEC: fi
UTF-8: EF AC 81
[FB11]
HEX: ﬑
DEC: ﬑
UTF-8: EF AC 91
[FB21]
HEX: ﬡ
DEC: ﬡ
UTF-8: EF AC A1
[FB31]
HEX: בּ
DEC: בּ
UTF-8: EF AC B1
[FB41]
HEX: סּ
DEC: סּ
UTF-8: EF AD 81
2
[FB02]
HEX: fl
DEC: fl
UTF-8: EF AC 82
[FB12]
HEX: ﬒
DEC: ﬒
UTF-8: EF AC 92
[FB22]
HEX: ﬢ
DEC: ﬢ
UTF-8: EF AC A2
[FB32]
HEX: גּ
DEC: גּ
UTF-8: EF AC B2
[FB42]
HEX: ﭂
DEC: ﭂
UTF-8: EF AD 82
3
[FB03]
HEX: ffi
DEC: ffi
UTF-8: EF AC 83
[FB13]
HEX: ﬓ
DEC: ﬓ
UTF-8: EF AC 93
[FB23]
HEX: ﬣ
DEC: ﬣ
UTF-8: EF AC A3
[FB33]
HEX: דּ
DEC: דּ
UTF-8: EF AC B3
[FB43]
HEX: ףּ
DEC: ףּ
UTF-8: EF AD 83
4
[FB04]
HEX: ffl
DEC: ffl
UTF-8: EF AC 84
[FB14]
HEX: ﬔ
DEC: ﬔ
UTF-8: EF AC 94
[FB24]
HEX: ﬤ
DEC: ﬤ
UTF-8: EF AC A4
[FB34]
HEX: הּ
DEC: הּ
UTF-8: EF AC B4
[FB44]
HEX: פּ
DEC: פּ
UTF-8: EF AD 84
5
[FB05]
HEX: ſt
DEC: ſt
UTF-8: EF AC 85
[FB15]
HEX: ﬕ
DEC: ﬕ
UTF-8: EF AC 95
[FB25]
HEX: ﬥ
DEC: ﬥ
UTF-8: EF AC A5
[FB35]
HEX: וּ
DEC: וּ
UTF-8: EF AC B5
[FB45]
HEX: ﭅
DEC: ﭅
UTF-8: EF AD 85
6
[FB06]
HEX: st
DEC: st
UTF-8: EF AC 86
[FB16]
HEX: ﬖ
DEC: ﬖ
UTF-8: EF AC 96
[FB26]
HEX: ﬦ
DEC: ﬦ
UTF-8: EF AC A6
[FB36]
HEX: זּ
DEC: זּ
UTF-8: EF AC B6
[FB46]
HEX: צּ
DEC: צּ
UTF-8: EF AD 86
7
[FB07]
HEX: ﬇
DEC: ﬇
UTF-8: EF AC 87
[FB17]
HEX: ﬗ
DEC: ﬗ
UTF-8: EF AC 97
[FB27]
HEX: ﬧ
DEC: ﬧ
UTF-8: EF AC A7
[FB37]
HEX: ﬷
DEC: ﬷
UTF-8: EF AC B7
[FB47]
HEX: קּ
DEC: קּ
UTF-8: EF AD 87
8
[FB08]
HEX: ﬈
DEC: ﬈
UTF-8: EF AC 88
[FB18]
HEX: ﬘
DEC: ﬘
UTF-8: EF AC 98
[FB28]
HEX: ﬨ
DEC: ﬨ
UTF-8: EF AC A8
[FB38]
HEX: טּ
DEC: טּ
UTF-8: EF AC B8
[FB48]
HEX: רּ
DEC: רּ
UTF-8: EF AD 88
9
[FB09]
HEX: ﬉
DEC: ﬉
UTF-8: EF AC 89
[FB19]
HEX: ﬙
DEC: ﬙
UTF-8: EF AC 99
[FB29]
HEX: ﬩
DEC: ﬩
UTF-8: EF AC A9
[FB39]
HEX: יּ
DEC: יּ
UTF-8: EF AC B9
[FB49]
HEX: שּ
DEC: שּ
UTF-8: EF AD 89
A
[FB0A]
HEX: ﬊
DEC: ﬊
UTF-8: EF AC 8A
[FB1A]
HEX: ﬚
DEC: ﬚
UTF-8: EF AC 9A
[FB2A]
HEX: שׁ
DEC: שׁ
UTF-8: EF AC AA
[FB3A]
HEX: ךּ
DEC: ךּ
UTF-8: EF AC BA
[FB4A]
HEX: תּ
DEC: תּ
UTF-8: EF AD 8A
B
[FB0B]
HEX: ﬋
DEC: ﬋
UTF-8: EF AC 8B
[FB1B]
HEX: ﬛
DEC: ﬛
UTF-8: EF AC 9B
[FB2B]
HEX: שׂ
DEC: שׂ
UTF-8: EF AC AB
[FB3B]
HEX: כּ
DEC: כּ
UTF-8: EF AC BB
[FB4B]
HEX: וֹ
DEC: וֹ
UTF-8: EF AD 8B
C
[FB0C]
HEX: ﬌
DEC: ﬌
UTF-8: EF AC 8C
[FB1C]
HEX: ﬜
DEC: ﬜
UTF-8: EF AC 9C
[FB2C]
HEX: שּׁ
DEC: שּׁ
UTF-8: EF AC AC
[FB3C]
HEX: לּ
DEC: לּ
UTF-8: EF AC BC
[FB4C]
HEX: בֿ
DEC: בֿ
UTF-8: EF AD 8C
D
[FB0D]
HEX: ﬍
DEC: ﬍
UTF-8: EF AC 8D
[FB1D]
HEX: יִ
DEC: יִ
UTF-8: EF AC 9D
[FB2D]
HEX: שּׂ
DEC: שּׂ
UTF-8: EF AC AD
[FB3D]
HEX: ﬽
DEC: ﬽
UTF-8: EF AC BD
[FB4D]
HEX: כֿ
DEC: כֿ
UTF-8: EF AD 8D
E
[FB0E]
HEX: ﬎
DEC: ﬎
UTF-8: EF AC 8E
[FB1E]
HEX: ﬞ
DEC: ﬞ
UTF-8: EF AC 9E
[FB2E]
HEX: אַ
DEC: אַ
UTF-8: EF AC AE
[FB3E]
HEX: מּ
DEC: מּ
UTF-8: EF AC BE
[FB4E]
HEX: פֿ
DEC: פֿ
UTF-8: EF AD 8E
F
[FB0F]
HEX: ﬏
DEC: ﬏
UTF-8: EF AC 8F
[FB1F]
HEX: ײַ
DEC: ײַ
UTF-8: EF AC 9F
[FB2F]
HEX: אָ
DEC: אָ
UTF-8: EF AC AF
[FB3F]
﬿
HEX: ﬿
DEC: ﬿
UTF-8: EF AC BF
[FB4F]
HEX: ﭏ
DEC: ﭏ
UTF-8: EF AD 8F

Opis[edytuj]

Poniższe opisy są zgodne ze standardem Unicode w wersji 5.2.0 (ogłoszonym i aktualnym na dzień 1 października 2009).

Hebrajski[edytuj]

Blok hebrajski Hebrew obejmujący zakres: 0590–05FF [Unicode 1]

Znaki kantylacji[edytuj]

Podblok Cantillation marks

 • 0591 ‏֑ HEBREW ACCENT ETNAHTA
  = atnah
 • 0592 ‏֒ HEBREW ACCENT SEGOL
  = segolta
 • 0593 ‏֓ HEBREW ACCENT SHALSHELET
 • 0594 ‏֔ HEBREW ACCENT ZAQEF QATAN
 • 0595 ‏֕ HEBREW ACCENT ZAQEF GADOL
 • 0596 ‏֖ HEBREW ACCENT TIPEHA
  = tarha, me'ayla ~ mayla
 • 0597 ‏֗ HEBREW ACCENT REVIA
 • 0598 ‏֘ HEBREW ACCENT ZARQA
  = tsinorit, zinorit; tsinor, zinor
  (tego znaku używa się, kiedy zarqa albo tsinor umieszczone są nad literą bazową, także dla tsinorit05AE ‏֮ HEBREW ACCENT ZINOR )
 • 0599 ‏֙ HEBREW ACCENT PASHTA
 • 059A ‏֚ HEBREW ACCENT YETIV
 • 059B ‏֛ HEBREW ACCENT TEVIR
 • 059C ‏֜ HEBREW ACCENT GERESH
  = teres
 • 059D ‏֝ HEBREW ACCENT GERESH MUQDAM
 • 059E ‏֞ HEBREW ACCENT GERSHAYIM
 • 059F ‏֟ HEBREW ACCENT QARNEY PARA
  = pazer gadol
 • 05A0 ‏֠ HEBREW ACCENT TELISHA GEDOLA
 • 05A1 ‏֡ HEBREW ACCENT PAZER
  = pazer qatan
 • 05A2 ‏֢ HEBREW ACCENT ATNAH HAFUKH
  05AA ‏֪ HEBREW ACCENT YERAH BEN YOMO
 • 05A3 ‏֣ HEBREW ACCENT MUNAH
 • 05A4 ‏֤ HEBREW ACCENT MAHAPAKH
 • 05A5 ‏֥ HEBREW ACCENT MERKHA
  = yored
 • 05A6 ‏֦ HEBREW ACCENT MERKHA KEFULA
 • 05A7 ‏֧ HEBREW ACCENT DARGA
 • 05A8 ‏֨ HEBREW ACCENT QADMA
  = azla
 • 05A9 ‏֩ HEBREW ACCENT TELISHA QETANA
 • 05AA ‏֪ HEBREW ACCENT YERAH BEN YOMO
  = galgal → 05A2 ‏֢ HEBREW ACCENT ATNAH HAFUKH
 • 05AB ‏֫ HEBREW ACCENT OLE
 • 05AC ‏֬ HEBREW ACCENT ILUY
 • 05AD ‏֭ HEBREW ACCENT DEHI
 • 05AE ‏֮ HEBREW ACCENT ZINOR
  = tsinor; zarqa
  (tego znaku używa się, kiedy zarqa albo tsinor umieszczone są z lewej strony nad literą bazową → 0598 ‏֘ HEBREW ACCENT ZARQA )
 • 05AF ‏֯ HEBREW MARK MASORA CIRCLE
Punkty i znaki interpunkcyjne[edytuj]

Podblok Points and punctuation

 • 05B0 ‏ְ HEBREW POINT SHEVA
 • 05B1 ‏ֱ HEBREW POINT HATAF SEGOL
 • 05B2 ‏ֲ HEBREW POINT HATAF PATAH
 • 05B3 ‏ֳ HEBREW POINT HATAF QAMATS
 • 05B4 ‏ִ HEBREW POINT HIRIQ
 • 05B5 ‏ֵ HEBREW POINT TSERE
 • 05B6 ‏ֶ HEBREW POINT SEGOL
 • 05B7 ‏ַ HEBREW POINT PATAH
  (w hebrajskim nie występuje jako odrębny znak)
 • 05B8 ‏ָ HEBREW POINT QAMATS
  (stosowany ogólnie także jako qamats gadol w ortografii, która różnicuje go z qamats qatan05C7 ‏ׇ HEBREW POINT QAMATS QATAN )
 • 05B9 ‏ֹ HEBREW POINT HOLAM
 • 05BA ‏ֺ HEBREW POINT HOLAM HASER FOR VAV
 • 05BB ‏ֻ HEBREW POINT QUBUTS
 • 05BC ‏ּ HEBREW POINT DAGESH OR MAPIQ
  = shuruq
  (mieści się wewnątrz litery podstawowej)
 • 05BD ‏ֽ HEBREW POINT METEG
  = siluq
  (może być używany jako hebrajski akcent sof pasuq)
 • 05BE ־ HEBREW PUNCTUATION MAQAF
 • 05BF ‏ֿ HEBREW POINT RAFE
  FB1E ﬞ HEBREW POINT JUDEO-SPANISH VARIKA
 • 05C0 ׀ HEBREW PUNCTUATION PASEQ
  = legarmeh
  (może być używany jako znak interpunkcyjny, nie jako punkt → 007C | VERTICAL LINE )
 • 05C1 ‏ׁ HEBREW POINT SHIN DOT
 • 05C2 ‏ׂ HEBREW POINT SIN DOT
 • 05C3 ׃ HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ
  (może być używany jako hebrajski znak dwukropka → 003A : COLON )
Punkty niestandardowe[edytuj]

Podblok Puncta extraordinaria

 • 05C4 ‏ׄ HEBREW MARK UPPER DOT
 • 05C5 ‏ׅ HEBREW MARK LOWER DOT
  (punkt niestandardowy (Psalmy 27:13) → 05B4 ‏ִ HEBREW POINT HIRIQ )
Punkty i znaki interpunkcyjne[edytuj]

Podblok Points and punctuation – ciąg dalszy

 • 05C6 ׆ HEBREW PUNCTUATION NUN HAFUKHA
  (historycznie nie wywodzi się od litery nun → 05E0 נ HEBREW LETTER NUN )
 • 05C7 ‏ׇ HEBREW POINT QAMATS QATAN
  05B8 ‏ָ HEBREW POINT QAMATS
Bazujące na ISO 8859-8[edytuj]

Podblok Based on ISO 8859-8

 • 05D0 א HEBREW LETTER ALEF
  = aleph
  2135 ℵ ALEF SYMBOL
 • 05D1 ב HEBREW LETTER BET
  2136 ℶ BET SYMBOL
 • 05D2 ג HEBREW LETTER GIMEL
  2137 ℷ GIMEL SYMBOL
 • 05D3 ד HEBREW LETTER DALET
  2138 ℸ DALET SYMBOL
 • 05D4 ה HEBREW LETTER HE
 • 05D5 ו HEBREW LETTER VAV
 • 05D6 ז HEBREW LETTER ZAYIN
 • 05D7 ח HEBREW LETTER HET
 • 05D8 ט HEBREW LETTER TET
 • 05D9 י HEBREW LETTER YOD
 • 05DA ך HEBREW LETTER FINAL KAF
 • 05DB כ HEBREW LETTER KAF
 • 05DC ל HEBREW LETTER LAMED
 • 05DD ם HEBREW LETTER FINAL MEM
 • 05DE מ HEBREW LETTER MEM
 • 05DF ן HEBREW LETTER FINAL NUN
 • 05E0 נ HEBREW LETTER NUN
 • 05E1 ס HEBREW LETTER SAMEKH
 • 05E2 ע HEBREW LETTER AYIN
 • 05E3 ף HEBREW LETTER FINAL PE
 • 05E4 פ HEBREW LETTER PE
 • 05E5 ץ HEBREW LETTER FINAL TSADI
 • 05E6 צ HEBREW LETTER TSADI
  = zade
 • 05E7 ק HEBREW LETTER QOF
 • 05E8 ר HEBREW LETTER RESH
 • 05E9 ש HEBREW LETTER SHIN
 • 05EA ת HEBREW LETTER TAV
Dwuznaki jidysz[edytuj]

Podblok Yiddish digraphs

 • 05F0 װ HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE VAV
  = tsvey vovn
 • 05F1 ױ HEBREW LIGATURE YIDDISH VAV YOD
 • 05F2 ײ HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE YOD
  = tsvey yudn
Znaki interpunkcyjne dodatkowe[edytuj]

Podblok Additional punctuation

 • 05F3 ׳ HEBREW PUNCTUATION GERESH
 • 05F4 ״ HEBREW PUNCTUATION GERSHAYIM

Symbole walut[edytuj]

Blok symboli walut Currency Symbols obejmujący zakres: 20A0–20CF [Unicode 2]

 • 20AA ₪ NEW SHEQEL SIGN
  (symbol graficzny Nowego Szekla używanego obecnie w Izraelu.)

Alfabetyczne formy prezentacyjne[edytuj]

Blok alfabetycznych form prezentacyjnych Alphabetic Presentation Forms obejmujący zakres: FB00–FB4F [Unicode 3]

Ligatury łacińskie[edytuj]

Podblok Latin ligatures. Uzupełnienie bloku Basic Latin rozpoczynającego się od: 0020

Ligatury ormiańskie[edytuj]

Podblok Armenian ligatures. Uzupełnienie bloku Armenian rozpoczynającego się od: 0530

 • FB13 ﬓ ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN NOW
  0574 մ + 0576 ն
 • FB14 ﬔ ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN ECH
  0574 մ + 0565 ե
 • FB15 ﬕ ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN INI
  0574 մ + 056B ի
 • FB16 ﬖ ARMENIAN SMALL LIGATURE VEW NOW
  057E վ + 0576 ն
 • FB17 ﬗ ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN XEH
  0574 մ + 056D խ
Hebrajskie formy prezentacyjne[edytuj]

Podblok Hebrew presentation forms. Uzupełnienie bloku Hebrew rozpoczynającego się od: 0590

 • FB1D יִ HEBREW LETTER YOD WITH HIRIQ
  05D9 י ‎+ 05B4 ‏ִ
 • FB1E ﬞ HEBREW POINT JUDEO-SPANISH VARIKA
  (wariant glifu 05BF ‏ֿ HEBREW POINT RAFE )
 • FB1F ײַ HEBREW LIGATURE YIDDISH YOD YOD PATAH
  05F2 ײ ‎+ 05B7 ‏ַ
 • FB20 ﬠ HEBREW LETTER ALTERNATIVE AYIN
  (ta forma litery ayin nie ma wydłużenia dolnego (descendera); stosowana jest do użytku ze znakami pod literą) ≈ 05E2 ע HEBREW LETTER AYIN
 • FB21 ﬡ HEBREW LETTER WIDE ALEF
  05D0 א HEBREW LETTER ALEF
 • FB22 ﬢ HEBREW LETTER WIDE DALET
  05D3 ד HEBREW LETTER DALET
 • FB23 ﬣ HEBREW LETTER WIDE HE
  05D4 ה HEBREW LETTER HE
 • FB24 ﬤ HEBREW LETTER WIDE KAF
  05DB כ HEBREW LETTER KAF
 • FB25 ﬥ HEBREW LETTER WIDE LAMED
  05DC ל HEBREW LETTER LAMED
 • FB26 ﬦ HEBREW LETTER WIDE FINAL MEM
  05DD ם HEBREW LETTER FINAL MEM
 • FB27 ﬧ HEBREW LETTER WIDE RESH
  05E8 ר HEBREW LETTER RESH
 • FB28 ﬨ HEBREW LETTER WIDE TAV
  05EA ת HEBREW LETTER TAV
 • FB29 ﬩ HEBREW LETTER ALTERNATIVE PLUS SIGN
  002B + PLUS SIGN
 • FB2A שׁ HEBREW LETTER SHIN WITH SHIN DOT
  05E9 ש ‎+ 05C1 ‏ׁ
 • FB2B שׂ HEBREW LETTER SHIN WITH SIN DOT
  05E9 ש ‎+ 05C2 ‏ׂ
 • FB2C שּׁ HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH AND SHIN DOT
  FB49 ‎+ 05C1 ‏ׁ
 • FB2D שּׂ HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH AND SIN DOT
  FB49 ‎+ 05C2 ‏ׂ
 • FB2E אַ HEBREW LETTER ALEF WITH PATAH
  05D0 א ‎+ 05B7 ‏ַ
 • FB2F אָ HEBREW LETTER ALEF WITH QAMATS
  05D0 א ‎+ 05B8 ‏ָ
 • FB30 אּ HEBREW LETTER ALEF WITH MAPIQ
  05D0 א ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB31 בּ HEBREW LETTER BET WITH DAGESH
  05D1 ב ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB32 גּ HEBREW LETTER GIMEL WITH DAGESH
  05D2 ג ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB33 דּ HEBREW LETTER DALET WITH DAGESH
  05D3 ד ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB34 הּ HEBREW LETTER HE WITH MAPIQ
  05D4 ה ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB35 וּ HEBREW LETTER VAV WITH DAGESH
  05D5 ו ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB36 זּ HEBREW LETTER ZAYIN WITH DAGESH
  05D6 ז ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB37 ﬷ <zarezerwowany>
 • FB38 טּ HEBREW LETTER TET WITH DAGESH
  05D8 ט ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB39 יּ HEBREW LETTER YOD WITH DAGESH
  05D9 י ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3A ךּ HEBREW LETTER FINAL KAF WITH DAGESH
  05DA ך ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3B כּ HEBREW LETTER KAF WITH DAGESH
  05DB כ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3C לּ HEBREW LETTER LAMED WITH DAGESH
  05DC ל ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3D ﬽ <zarezerwowany>
 • FB3E מּ HEBREW LETTER MEM WITH DAGESH
  05DE מ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3F ﬿ <zarezerwowany>
 • FB40 נּ HEBREW LETTER NUN WITH DAGESH
  05E0 נ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB41 סּ HEBREW LETTER SAMEKH WITH DAGESH
  05E1 ס ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB42 ﭂ <zarezerwowany>
 • FB43 ףּ HEBREW LETTER FINAL PE WITH DAGESH
  05E3 ף ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB44 פּ HEBREW LETTER PE WITH DAGESH
  05E4 פ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB45 ﭅ <zarezerwowany>
 • FB46 צּ HEBREW LETTER TSADI WITH DAGESH
  05E6 צ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB47 קּ HEBREW LETTER QOF WITH DAGESH
  05E7 ק ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB48 רּ HEBREW LETTER RESH WITH DAGESH
  05E8 ר ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB49 שּ HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH
  05E9 ש ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB4A תּ HEBREW LETTER TAV WITH DAGESH
  05EA ת ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB4B וֹ HEBREW LETTER VAV WITH HOLAM
  05D5 ו ‎+ 05B9 ‏ֹ
 • FB4C בֿ HEBREW LETTER BET WITH RAFE
  05D1 ב ‎+ 05BF ‏ֿ
 • FB4D כֿ HEBREW LETTER KAF WITH RAFE
  05DB כ ‎+ 05BF ‏ֿ
 • FB4E פֿ HEBREW LETTER PE WITH RAFE
  05E4 פ ‎+ 05BF ‏ֿ
 • FB4F ﭏ HEBREW LIGATURE ALEF LAMED
  05D0 א ‎+ 05DC ל

Źródła[edytuj]

 1. http://unicode.org – Hebrew
 2. http://unicode.org – Currency Symbols
 3. http://unicode.org – Alphabetic Presentation Forms


Alfabet Braille'a[edytuj]

Pomimo, iż pierwsze próby standaryzacji zapisu języka Jidysz alfabetem Braille'a zostały przedsięwzięte jeszcze przed II wojną światową, jak dotąd nie został wypracowany oficjalny standard. Poniżej przedstawiamy jedynie propozycję standardu zaproponowaną przez Vivianę Aldridge. Propozycja ta uwzględnia ortografię YIVO i jest oparta na systemie hebrajskim, opracowanym przez Rywkę Rosenzweig, opublikowanym jako ספר הבראיל (Book of Braille), przez The Central Library for the Blind, Visually Impaired and Handicapped, Netanya, Izrael 1995. Ponieważ system hebrajski oparty jest zaś na angielskim, istotne jest to, że języki te w alfabecie Braille’a zapisuje się z lewej do prawej.

Symbol Alfabet Braille'a Transkrypcja YIVO Nazwa litery w jidysz Nazwa litery po polsku Uwagi
א (brak) שטומער אַלף sztumer alef (3)
אַ a פּתח אַלף pasech alef
אָ o קמץ אַלף komec alef
ב b בית bejs
בֿ v בֿית wejs (2)
ג g גימל giml
ד d דלתּ dalet
דז dz דלת זיין dalet zajen
דזש dzh דלת זיין שין dalet zajen szin
ה h הא hej
ו u וואָוו wow
וּ u מלופּן וואָוו melupm wow (4)
װ v צוויי וואָוון cwej wown
ױ oy וואָוו יוד wow jud
ז z זיין zajen
זש zh זיין שין zajen szin
ח kh חית ches (2)
ט t טית tes
טש tsh טית שין tes szin
י y, i יוד jud (5)
יִ i חיריק יוד chirek jud (6)
ײ ey צוויי יודן cwej judn
ײַ ay פּתח צוויי יודן pasech cwej judn
כּ k כּף kof (2) (7)
כ kh כף chof
ך kh לאַנגער כף lange chof (1)
ל l למד lamed
מ m מם mem
ם m שלאָס מם szlos mem (1)
נ n נון nun
ן n, m לאַנגער נון lange nun (1)
ס s סמך samech
ע e עין ajen
פּ p פּא pej (8)
פֿ f פֿא fej
ף f לאַנגער פֿא lange fej (1)
צ ts צדיק cadek
ץ ts לאַנגער צדיק lange cadek (1)
ק k קוף kuf
ר r ריש rejsz
ש sh שין szin
שׂ s שׂין sin (2)
תּ t תּוו tof (2)
ת s תוו sof (2)