Przejdź do zawartości

Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad22tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 22 ( 5 pkt)

Kwadraty przedstawione na rysunku mają boki równe 1. Pole zacieniowanego czworokąta jest równe


Wybierz odpowiedź

A. A) √2-1 B. B) √2/2 C. C) (√2+1)/2 D. D) √2+1 E. E) √3-√2