Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad10tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 10 ( 3 pkt)

Ile jest możliwych dróg o minimalnej liczbie ruchów,prowadzących z lewego górnego rogu diagramu do jego prawego dolnego rogu,które może wykonać król szachowy (w jednym ruchu król może przesunąć się na dowolne sąsiednie pole stykające sie bokiem lub wierzchołkiem)?Wybierz odpowiedź

A. 5 B. 6 C. 7 D. 3 E. 4