Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad11tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 11 ( 4 pkt)

Uzupełniamy tablicę wpisując w każde jej pole liczbę 0 albo 1, w taki sposób, aby sumy liczb każdego wiersza i każdej kolumnny były równe 2. Jakie są wartości x i y?


Wybierz odpowiedź

A. x=1, y=1 B. x=1, y=0 C. x=0, y=1 D. x=0, y=0 E. Nie można tego ustalić.