Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad12tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 12 ( 4 pkt)

Jaka jest najmniejsza wartość wyrażenia 2007 - KAN- GA - ROO, w którym różnym literom odpowiadają różne cyfry?


Wybierz odpowiedź

A. 100 B.110 C. 112 D. 119 E. 129