Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad14tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 14 ( 4 pkt)

Przez dopisanie do siebie 20 słów KANGAROO powstał ciąg liter KANGAROOKANGAROO...KANGAROO.Na początek, w ciągu tym zmazujemy litery stojące na parzystych miejscach. Następnie, w tak otzymanym nowym ciągu, ponownie zmazujemy litery stojące na parzystych miejscach . Postępowanie to kontynuujemy tak długo, aż pozostanie jedna litera. Jaka to litera ?

Wybierz odpowiedź

A. K B. A C. N D. G E. O