Przejdź do zawartości

Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad17tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 17 ( 4 pkt)

W pewnej klasie okazało się, że liczba chłopców, którzy rozwiązali zadanie kangurowe, jest równa liczbie dziewcząt, które nie potrafiły tego zadania rozwiązać. Kogo było więcej w tej klasie: tych wszystkich, którzy rozwiązali zadanie, czy wszystkich dziewcząt?


Wybierz odpowiedź

A. wszystkich dziewcząt B. Tych wszystkich, którzy rozwiązali zadanie C. Tych, którzy rozwiązali zadanie, było tyle samo co wszystkich dziewcząt D. Nie da się tego ustalić E. Opisana sytuacja jest niemożliwa