Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad18tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 18 (2007 junior) ( 4 pkt)

Psa na smyczy o długości 10 m przywiązano do naroża budynku (patrz rysunek). Ile metrów ma obwód obszaru chronionego przez psa?


Wybierz odpowiedź

A. 20 π B. 22π C. 40π D. 88 π E. 10π+10