Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad1tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 1 ( 3 pkt)

Ile liczb trzycofrywch ma sumę cyfr równą 4?Wybierz odpowiedź

A. 11 B. 6 C. 9 D. 8 E. 10