Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad21tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 21 ( 5 pkt)

Wyspę zamieszkują kłamcy i prawdomówni (kłamcy zawsze kłamią, a prawdomówni zawsze mówią prawdę). Pewnego dnia zebrało się 12 wyspiarzy, wśród których byli kłamcy i prawdomówni, i wyglosiło kilka stwierdzeń. Dwóch z nich powiedziało: ,,Dokładnie dwie osoby wśród nas dwunastu to kłamcy. Każda z następujących czterech osób powiedziała: ,,Dokładnie cztery osoby wśród nas dwunastu to kłamcy. Natomiast każda z pozostałych sześciu osób stwierdziła: ,, Dokładnie sześć osób wśród nas dwunastu to kłamcy. Ilu jest kłamców wśród tej dwunastki wyspiarzy?Wybierz odpowiedź

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 E. 10