Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad24tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 24 ( 5 pkt)

W pewnej wiosce żadnych dwóch mieszkańcównie ma tej samej liczby włosów na głowie. Żaden z mieszkańców nie ma dokładnie 2007 włosów. Mieszkańcem wsi o największej ilości włosów jest Kargul. Liczba mieszkańców jest większa od liczby włosów na głowie Kargula. W tej wiosce mieszka co najwyżej:

Wybierz odpowiedź

A. 0 mieszkańców B. 2006 mieszkańców C. 2007 mieszkańców D. 2008 mieszkańców E. 2009 mieszkańców