Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad28tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 28.Dodatnia liczba naturalna a jest najmniejszą liczbą taką, że 10a jest kwadratem pewnej liczby naturalnej, a 6a sześcianem pewnej liczby naturalnej. Ile różnych dzielników ma liczba a? (5 punktów)Wybierz odpowiedź

A. 30 B. 40 C. 54 D. 72 E. 96