Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad2tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 2 ( 3 pkt)

Liczba a stanowi 125% liczby b. Ile procent liczby a stanowi liczba 6?


Wybierz odpowiedź

A. 50% B. 75% C. 80% D. 90% E. 100%