Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad4tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 4 ( 3 pkt)

Jaka jest suma liczby oczek na wszystkich niewidocznych ścianach obu kostek do gry?Wybierz odpowiedź

A. 15 B. 12 C. 7 D. 27 E. Inna liczba.