Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad8tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 8.


Organizacja międzynarodowa liczy 32 członków. Ilu członków będzie liczyła ta organizacja po 3 latach, jeśli rokrocznie ich liczba wzrasta o 50%?


Wybierz odpowiedź

A. 182 B. 128 C. 108 D. 96 E. 80