Przejdź do zawartości

Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad1tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 1 ( 3 pkt)

Ile z poniższych wyrażeń ma wartosć różną od 6?


Wybierz odpowiedź

A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 E. 5