Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010J-tresc1 rok 2010 - 4 punkty

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 12 ( 4 pkt)

Jaka jest miara kąta zaznaczonego na rysunku znakiem zapytania?Wybierz odpowiedź

A. 50 B. 40 C. 30 D. 20 E. 10