Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad14tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 14 ( 4 pkt)

Z punktu A do punktu B poruszamy się zgodnie z kierunkiem strzałek i sumujemy napotkane po drodze liczby. Ile różnych sum możemy otrzymać tym sposobem?


Wybierz odpowiedź

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 6