Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad17tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 17 ( 4 pkt)

Każdy z pięciu uczniów, biegnących ze stałą prędkością, przebiegł pewien dystans. W układzie współrzędnych naniesiono punkty odpowiadające przebytemu dystansowi i czasowi, jaki jego przebiegnięcie zajęło kazdemu z tych uczniów. Który z nich biegł z największą prędkością?


A. Daniel B. Beata C. Cezary D. Ania E. Ernest