Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad18tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 18 ( 3 pkt)Trójkąt równoboczny podzielono na 36 mniejszych trójkątów równobocznych o polach równych 1 cm2. Ile jest równe pole trójkąta ABC?


Wybierz odpowiedź

A. 12cm2 B. 14cm2 C. 15cm2 D. 13cm2 E. 11cm2