Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad19tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 19 ( 5 pkt)

W supermarkecie stoją dwa rzędy ciasno zestawionych jednakowych wózków na zakupy. W pierwszym rzędzie, długości 2,9 m stoi 10 wózków,a w drugim, długości 4,9 m, stoi 20 wózków. Jaka jest długość pojedynczego wózka.?


Wybierz odpowiedź

A. 0,8m B. 1,1m C. 1m D. 1,4m E. 1,2m