Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad1tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 1( 3 pkt)

Wynikiem dzielenia liczby 20102010 przez liczbą 2010 jest:

Wybierz odpowiedź

A. 11 B.101 C.1001 D. 10001 E.2010