Przejdź do zawartości

Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad21tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 21 ( 5 pkt)

W trapezie równoramiennym ABCD punkt X jest śodkiem ramienia AB, odcinek BX ma długość 1, zaś kąt CXD jest prosty. Ile jest równy obwód tego trapezu?


Wybierz odpowiedź

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. Nie można tego obliczyć