Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad23tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 23 ( 5 pkt)

Dla ilu liczb n ze zbioru {1,2,3,...,99,100}, liczba n n jest kwadratem liczby naturalnej?


Wybierz odpowiedź

A. 100 B. 55 C. 54 D. 50 E. 10