Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad24tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 24 ( 5 pkt)


W podwodnej krainie żyją głowonogi o sześciu,siedmiu i ośmiu ramionach. Głowonogi nieparzystoramienne zawsze kłamią, a głowonogi parzystoramienne zawsze mówią prawdę. Pewnego razu spotkały się 4 głowonogi. Niebieski powiedział: Razem mamy 28 ramion,zielony powiedział:Razem mamy 27 ramion,żółty powiedział:Razem mamy 26 ramion, a ostatni,czerwony:Razem mamy 25 ramion.
Ile ramion miał czerwony głowonóg?


Wybierz odpowiedź

A. 6 B. 7 C. 8 D.5 albo 8 E. Nie można tego stwierdzić