Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad25tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 25 ( 5 pkt)

Na jednym z ramion kąta o wierzchołku O i mierze 9o obrano punkt A0. Rysujemy kolejno równe odcinki o długości |0A0|, łączące różne od O punkty na różnych ramionach tego kąta – tak jak na rysunku obok. Ile co najwyżej takich odcinków można narysować?


Wybierz odpowiedź

A. 6 B. 9 C. 10 D. 11 E. 12