Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad26tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 26 ( 5 pkt)

Pierwszymi trzema wyrazami ciągu są: 1,2,3. Począwszy od czwartego wyrazu, każdy następny obliczany jest jako różnica sumy dwóch najbliższych wyrazów stojących przed wyrazem bezpośrednio go poprzedzającym i tegoż wyrazu bezpośredniego go poprzedzającego. Zatem początkowe wyrazy tego ciągu są następujące:1,2,3,0,5,-2,7,.....Ile jest równy wyraz o numerze 2010?

Wybierz odpowiedź

A. -2008 B.2006 C. -2002 D. -2004 E. inna liczba