Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad28tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 28 ( 5 pkt)

Ile liczb trzycyfrowych ma tę własność, że środkowa cyfra jest średnią arytmetyczną dwóch cyfr pozostałych?

Wybierz odpowiedź

A. 50 B. 25 C. 29 D. 41 E. 45