Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad29tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 29 ( 5 pkt)

Owal wpisany w prostokąt o wymiarach 8 x 4 tworzą cztery łuki okręgów, dwa jednakowe mniejsze łuki z lewej i prawej strony oraz dwa jednakowe większe łuki z góry i z dołu. Styczne do łuków okręgów w punktach przecięcia (połączenia) różnych łuków pokrywają się. Owal ma poziomą i pionową oś symetrii. Promień mniejszych łuków jest równy 1. Ile jest równy promień większych łuków?


Wybierz odpowiedź

A. 6 B. 6,5 C. 7 D. 7,5 E. 8