Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad2tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 1 ( 3 pkt)

Z testu Justyna uzyskała 85% a Paulina 90% możliwej do zdobycia liczby punktów.Jednakże liczba punktów otrzymanych przez te uczennice różniła się tylko o 1.Ile maksymalnie punktów można było otrzymać z tego testu?

Wybierz odpowiedź

A. 5 B. 17 C. 18 D. 20 E. 25