Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad30tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 13 ( 4 pkt)

Jeżeli każdy z wierzchołków A i B trójkąta ABC połączymy odcinkami z dwoma różnymi punktami leżącymi na przeciwległym boku, to odcinki te podzielą ten trókąt na dziewięć części(patrz rys.) Na ile części zostanie podzielony trójkąt, jeśli każdy z wierzchołków A i B połączymi odcinkami z czterema punktami (różnymi od wierzchołków) leżącymu na przeciwnległym boku?


Wybierz odpowiedź

A. 16 B. 25 C. 36 D. 42